Foran Stortinget, og senere foran Klima- og miljødepartementet, var det et massivt oppmøte av engasjerte mennesker som markerte motstand og viste frustrasjon overfor statsråd Vidar Helgesens beslutning om å stanse den vedtatte ulvejakta i vinter. I følge Nationen var så mange som 2000 personer møtt frem for å demonstrere mot regjeringens ulvevedtak. 

Jakta, som var vedtatt av de regionale rovviltnemndene, er nødvendig for å få bestanden av norsk ulv ned på det målet som et flertall på Stortinget satte i fjor vår.  Helgesen fra Høyre mente på sin side at det ikke fantes lovhjemmel for å tillate jakten og stanset den like før jul.

-Vedtaket fra statsråden og departementet er et bestillingsverk. Statsråden har holdt Stortinget, rovviltnemndene og lokalsamfunnene for narr. Dette kan ikke Stortinget sitte å se på, sa Einar Frogner, styremedlem med ansvar for rovvilt i Norges Bondelag. Han var en av mange som holdt appell foran nasjonalforsamlingen.

Stemningen blant de mange hundre oppmøtte var svært god, og applausen og ropene hørtes ofte på Eidsvolls Plass.

-Ingen liker å bli holdt for narr og tilliten til ulveforvaltninga i den næringa jeg representerer har gått fra lav til nærmest fraværende med dette vedtaket.  Vi krever som et minimum at demokratiske vedtak følges opp av regjeringen. Vi oppfatter vedtaket til regjeringen som reint politisk. Gjeldende lovverk er ikke til hinder for at ulveforliket og bestandsmåla følges opp, fortsatte Frogner.

Ulveforliket er verdiløst

Markeringen ble avholdt like før statsråd Helgesen skulle møtte partiene bak ulveforliket.

-Ulveforliket er nå helt verdiløst og det legges opp til en forvaltning av ulv i Norge, som vil ende med at Hedmark og ulvesona blir et ulvereservat. Dette er dypt tragisk og totalt uakseptabelt.

Store konsekvenser

Til dagens markering var det satt opp busser fra både Hedmark og Oppland.  Spesielt Hedmark har tydelig fått merke konsekvensene av en voksende norsk ulvestamme.

-De som har opplevd et ulveangrep har kjent de belastningene og lidelsene det gir både for dyr og mennesker. Bare spør bøndene i Rendalen som mistet 25 prosent av sauene sine til ulv i sommer.  Mange slike opplevelser over tid gir konsekvenser for ei hel næring, sa Frogner.

-I Hedmark er det i dag rundt 70 prosent mindre sau på beite inne i ulvesona enn på midten av 90 tallet. Vi bønder skal produsere mat, og det er vi gode til. I det fylket jeg kommer fra klarer vi bare å utnytte 33 prosent av utmarksressursene våre. Rovdyr er årsaken til det.

Ville ikke møte demonstrantene

Etter appellene på Stortinget flyttet markeringen seg til Klima- og miljødepartementet. Helgesen ville ikke selv gå ut og møte demonstrantene, men noen utvalgte representanter fikk komme inn og møte statsråden. Frogner fra Bondelaget var en av dem.

Etter møte var han ikke videre oppløftet.

-Det kom veldig lite nytt under møtet og ministeren viste ingen tegn til bevegelse i forhold til tolkningene av Bern-konvensjonen. Slik vi ser det ligger det et stort  tolkningsrom her, kommenterer Frogner.

Var dette som forventet?

-Jeg hadde håpet at det ville være annerledes. Men vi får nå sette vår lit til forlikspartiene på Stortinget.

Hva blir neste steg nå?

-Vi vil fortsatt appellere til Storting og Regjering. Ellers så frykter jeg beitesommeren som kommer. Jeg frykter blodbad à la Rendalen langt utenfor ulvesonen med de konsekvenser det vil ha for fremtidig beitebruk.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sier i en kommentar til NTB at lisensvedtaket for ulv ligger fast, men at regjeringen vil se på muligheter for andre løsninger i fremtiden.