Hedmark Bondelag står samlet i kampen rundt jordbruksmeldinga.

Hedmark Bondelag hadde to dagers årsmøte 14.-15. mars 2017 på Scandic Ringsaker. Møtedagene var preget av en allsidig og aktiv debatt om jordbrukspolitikken. Ikke minst sto jordbruksmeldinga sentralt i debatten. Regjeringas forslag til jordbruksmelding vil fjerne eller svekke mange av bærebjelkene i norsk jordbrukspolitikk. Nå pågår forhandlinger i Stortinget, og 23. mars skal Stortingets næringskomité legge fram sin innstilling.

I generaldebatten på årsmøtet trakk Kvikne Bondelags leder Marianne Rønning fram markedsordningen for geitemelk, som landbruks- og matminister Jon Georg Dale i meldinga har foreslått å fjerne.

- Hvis dette går igjennom, blir geitemelkproduksjonen i Hedmark helt utradert. Vi er 15 produsenter, så dette er veldig sårbart. I denne saken bør melkebøndene tenke på hva som skjer i ved neste korsvei. For da er det markedsordningen for kumelk som står for tur, det er sikkert. Og da synes jeg synd på melkebøndene i Engerdal, Dalholen og Tufsingdalen, for eksempel. Det blir sjanseløst å drive melkeproduksjon i distrikter som ligger langt unna et meierianlegg, sa Rønning, og ba om et samlet trøkk for å støtte geitemelkprodusentene.


Som geitebonde på Kvikne vet Marianne Rønning godt hvor mye markedsordningen for geitemelk betyr.

Hun fikk raskt positiv respons, og det fra tjukkeste Hedmarken.

Arne Elias Østerås er korn- og svinebonde i Romedal, og er Felleskjøpets representant i Norges Bondelags styre.

- Uten markedsordninger får bonden økt risiko. Og med økt risiko svekkes evnen til å investere, og dermed også produksjonen. Det er ikke resepten når vi trenger mer matproduksjon i verden. Nå er det viktig at vi står i lag. Vi skal kjempe for markedsordningen for geitemelk, og vi skal kjempe for markedsordningen for korn. Geitemelka er like viktig som kornet. Sammen skal vi vinne kampen! sa Østerås.

Thor Ludvig Løken, som er potet- og kornbonde, samt leder i Stange Bondelag, var helt enig.

- Jeg støtter Marianne Rønning fullt ut. Det er ingen grunn til å begynne å svømme med armene innover og tenke bare på oss selv, sa Løken.

Fylkesleder Erling Aas-Eng fulgte opp:

- Hedmark Bondelag har vært tydelig i sitt krav om å beholde markedsordningen for geit. Kampen står om viktige prinsipper, og det er ingen tvil om at vi skal stå samlet og ikke slippe opp, sa Aas-Eng.

Hedmark Bondelag vedtok følgende resolusjon på årsmøtets dag 2:

Uttalelse fra årsmøtet i Hedmark Bondelag:

Bioøkonomi og kompetanse

Årsmøtet setter pris på at fylkeskommunene i Oppland og Hedmark vil utvikle en egen bioøkonomistrategi der et av målene er at Innlandet kan ta en nasjonal posisjon som bioøkonomiregion. En slik strategi må følges av en målrettet satsing på å bygge kompetanse.

Landbruket er avhengig av kunnskap, kompetanse og innovasjon for å kunne innfri både næringas egne, og de politisk vedtatte målsettinger. Dette bør gjenspeiles i viljen til å satse på landbruket ved Innlandets nye, grønne, kunnskapsfyrtårn, Høgskolen i Innlandet. Det er derfor viktig at vi tar vare på de lærestedene som eksisterer i dag, og videreutvikler disse, som f.eks. Blæstad.

Jordbruksmeldinga og markedsordningene

Vi har hatt godt fungerende markedsordninger i landbruket siden før krigen, som har skapt trygghet og forutsigbarhet for bonden, og har vært grunnstein for bosetting og arbeidsplasser i lokalsamfunn over hele landet. Med forslagene som ligger i den framlagte jordbruksmeldinga, er flere av markedsordningene foreslått fjernet. Markedsordningen for geitemjølk må bestå på linje med de andre markedsordningene. Vi er urolige for signalene om at denne produksjon nå står i fare for å bli fjernet fra i disse ordningene i Stortingets behandling av meldinga.

Rovdyr

Årsmøtet forlanger at Stortingets ulveforlik følges opp nå, med nødvendig uttak for å unngå tidenes blodigste beitesommer.

Matsikkerhet

Årsmøtet er sterkt bekymret for den lave sjølforsyningsgraden vi har i dag. I en mer usikker verdensorden, er matvaresikkerhet viktigere enn noensinne. Flere av forslagene i jordbruksmeldinga vil bidra til å svekke landets sjølforsyning, og dermed også gå utover landets matvareberedskap. Matvaresikkerhet er en nøkkel i totalforsvaret.

Jordvern

Den beste matjorda i Hedmark er under press. Hedmark Bondelag forlanger at Stortingets skjerpede jordvernmål følges opp på både statlig og kommunalt nivå. Vi er spesielt skeptisk til å gi kommunene mer sjølråderett i jordvernspørsmål.