Nyheter

Oppland Bondelag i opptoget for norsk matproduksjon

Opptoget for norsk matproduksjon i Oslo ble ei skikkelig stormarkering mot Regjeringens landbrukspolitikk. Opplendingene dro mann- og kvinnesterke til by'n, lot våronna vente enn dag, og gjorde til sammen en gedigen jobb for næringa.

Massivt matopptog og klar tale til Dale

4000 personer deltok på opptog for norsk matproduksjon og landbruk, hvorav om lag 250 personer fra Hedmark. Alvdal-bonde Geir Lohn overleverte budstikke fra Hedmark til statsråd Jon Georg Dale.

Opplendinger til Oslo 23. mai

Tirsdag 23. mai drar ca 300 opplendinger til Oslo til opptog for norsk matproduksjon. Her er reiserute og mer informasjon om turen fra Oppland Bondelag. Er du ikke påmeldt, men har lyst til å være med, ta kontakt med bussansvarlig.

Blokkerte utkjøring fra matvarelager

50 bondelagsmedlemmer fra Hedmark gjennomførte en effektiv og vellykket blokade av Askos store lager i Brumunddal fredag.

Bli med til Oslo 23. mai!

Tirsdag 23. mai lager vi et svært opptog i hovedstaden, for å danne samlet front mot regjeringens landbrukspolitikk. Stortingets vedtak om mangfoldig landbruk må gjøres gjeldende nå! Bli med i buss fra Hedmark!

Kan ikke signere på å svekke matproduksjonen

- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sier Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag.

Små og store skatter på jordet

Jorda skal brukes til matproduksjon, og det har den vært brukt til i tusenvis av år. Rester fra våre forfedres aktivitet kan dukke opp i pløyelaget. Hva gjør vi da?

Bartnes besøker Blæstaddagen 1. juni

Gled deg til Blæstaddagen 1. juni! Norges Bondelags leder Lars Petter Bartnes kommer omtrent rett fra jordbruksforhandlingene til vår tradisjonsrike myldredag, og skal innlede til politisk debatt med toppkandidater til stortingsvalget.

- Regjeringa lukker øynene for Stortinget

- Denne regjeringa må være både døv og blind, når den lar være å forholde seg til det som Stortinget vedtok for bare 14 dager siden. Med Statens tilbud til jordbruksforhandlingene øker gapet mot andre inntektsgrupper, sier leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng.

Statens tilbud i jordbruksforhandlingene er tonedøvt

Staten mente kravet fra jordbruket var umusikalsk. Da må vi kunne betegne tilbudet i jordbruksforhandlingene som direkte tonedøvt, sier fylkesleder i Oppland Bondelag, Trond Elllingsbø.

Det nødvendige løftet i norsk matproduksjon

Jordbruksforhandlingene blir første arbeidsmøte mellom partene når Stortingets vedtatte jordbruksmelding skal iverksettes. Kravet vi overleverte Staten er i overenstemmelse med det Stortinget ønsker, sier Trond Ellingsbø og Kristina Hegge i et avisinnlegg.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere