Nyheter

Vi produserer mat - dere sørger for rammebetingelser

Oppland Bondelag arrangerte tur for Stortingskandidater og andre beslutningstakere denne uka. Engasjerte og dyktige bønder med framtidstro og klare krav til beslutningstakere gjorde inntrykk på politikerne fra Oppland.

Ber Norges Bondelag om å starte genredigerings-debatt

Hedmark Bondelag ber Norges Bondelag starte debatten om genredigerings-teknologien CRISPR nå. Fylkesleder Erling Aas-Eng tok opp saken på Norges Bondelags årsmøte.

Tok fatt verneorganisasjoner og miljøbyråkrater

De tre forberedte hovedinnleggene fra Hedmark under Norges Bondelags årsmøte tok for seg rovviltproblemer (ulveforvaltning og erstatningspraksis), samt fjørfeproduksjon. Erling Aas-Eng og Ingvald Landet gikk kraftig i rette med verneorganisasjoner og miljøbyråkrater - les innleggene i sin helhet her!

Askeladdprisen til Avdemsbue og Avdem Gardsgrønt

To driftige damer i Lesja får gründerpris på Bondetinget

Vår viktigste beiteressurs er blitt ulvens spisskammer og lekegrind

Kristina Hegge tok for seg ulvens herjinger og rovdyrforvaltningen i sitt innlegg under årsmøtet i Norges Bondelag. Det er på tide at Landbruksministeren tar et oppvaskmøte med miljøminister Helgesen, mener hun.

Vi trenger en Statsminister som tar ansvar

Fylkesleder Trond Ellingsbø mangler tillit til Regjeringen og mener vi i har en STASminister og ikke en STATSminister som tar ansvar når ting er vanskelig og ubehagelig.

Storstilt søk etter døde og skadde dyr etter ulvens herjinger på Hadeland

Lørdag blir det storstilt søk etter skadde og døde dyr etter ulvens herjinger på Hadeland. Vi oppfordrer medlemmer til å bli med å hjelpe yrkeskollegaer i sør-fylket med dette søket.

En politisk villet tragedie

Det vi nå ser i sørlige deler av fylket, er ikke mindre enn en tragedie for folk og dyr, for bruken av utmarka og livsgrunnlaget i distriktene.

Politikerpanelet: Sats på Blæstad!

Ja til videre satsing på landbruksutdanning på Blæstad, og ja til landbruksdirektorat-flytting til Mjøsregionen! Solid enighet i politikerpanelet på Blæstaddagen her, men ellers var skillelinjene ganske vante.

Millioner til Blæstad-satsing

Som motsats til flytte-diskusjonen av Blæstad, kom Hedmark fylkeskommune og Hamar kommune med store økonomiske nyheter på Blæstaddagen. Fylkeskommunen vil bruke tre millioner på å finansiere en professorstilling på Blæstad, og Hamar kommune vil bruke 30 millioner til et fond.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere