Årsmøtet i Norges Bondelag er i gang, og fylkesleder Trond Ellingsbø var kraftfull og klar under sitt innlegg til årsmøtet. Han starta med konklusjonen:

Lokalt hadde vi et uttrykk – STASMINISTER -, og jeg mener vi i stor grad har en Stasminister og ikke en Statsminister – en Stasminister som er ute og kaster glans når det skjer hyggelige ting, og ikke en statsminister som tar ansvar når ting er vanskelig og ubehagelig, startet Trond Ellingsbø.

Vi har nå hatt en blå-blå Regjering i 31/2 år, og jeg har lyst til å si litt om mitt inntrykk av Regjeringen og Statsministeren etter denne perioden, sa Trond Ellingsbø. Etter min vurdering, har vi en Regjeringssjef og leder for det største Regjeringspartiet som ikke har gått om bord eller tatt ansvar for det viktige samfunnsområdet / næring som vi representerer. Ansvaret er overlatt til FrP og statsråder fra eget parti som i stor grad har kjørt sine agendaer. Han understreker hvor ansvaret ligger: Det er faktisk Statsministeren som har det overordna ansvaret for det som skjer i Regjeringen. Derfor har jeg ikke tillit til statsministeren!

I løpet av taletiden kom han innpå to viktige saker som underbygger hans mangel på tillit til Regjering og Regeringssjefen:

Landbruks- og matpolitikk

Vi fikk etter hvert en jordbruksmelding som pekte opp og fram for næringa, sier Ellingsbø. Det er skremmende at Regjeringen ikke viser større respekt for Stortinget enn at de tar omkamp gjennom jordbruksforhandlingene rett etterpå. At FrP er truende til det, er kanskje ikke så overraskende, men at Høyre og Stas - /Statsministeren går for dette, gjør at jeg mister all tillit. Vi har hørt alle forklaringene om den store %-vise inntektsøkningen vår næring har hatt, og jeg tenker: Det er bekymringsfullt at vi har så mange politikere som ikke skjønner forskjell på kroner og prosenter. Skulka dere mye i mattetimene i 6. klasse?, spør han.

Når jeg videre registrerer propagandaapparatet med sentrale og lokale poliitkere fra Regjeringspartiet som framstiller hvor godt det går i norsk landbruk og at deres politikk virker, tenker jeg:

  • Først, Takk for at de ikke har fått gjennomført sin politikk i større grad enn de har.

  • OG dernest til mulighetene: TENK OM de virkelig hadde villet satse på denne verdifulle og framtidsretta næringa, og villet satse videre på det som vi kan bli enda bedre på – våre konkurransefortrinn – ren mat, lite antibiotika m.m.

Rovdyr

Sist uke fikk vi i Oppland en forsmak på hva vi dessverre kan forvente av rovdyrangrep denne sommeren. I løpet av en liten uke har vi fått oppleve ulvens herjinger på Hadeland og Toten med masse døde dyr og dyr som var så hardt kvestet at de måtte avlives. Jeg har kalt dette en politisk villet tragedie, og Solberg og Helgesen kan i hvert fall ikke skylde på at de ikke ble advart om at dette ville bli en konsekvens av en alt for stor ulvebestand og de har vist unnfallenhet. Slik bygger ikke tillit! avslutter Trond Ellingsbø.

Trond Ellingsbø på talerstolen under årsmøtet i Norges Bondelag.

 

Forsterker beredskapen mht rovdyrsituasjonen

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, er klar på at beredskapsarbeidet Norges Bondelag har satt igang sammen med Hedmark Bondelag, må forsterkes med den situasjonen vi er inne i. Rovdyrsituasjonen gir store lidelser både for mennesker og dyr.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, vil ha en forsterka beredskap i forhold til rovdyrsituasjonen.