En politisk villet tragedie

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Det vi nå ser i sørlige deler av fylket, er ikke mindre enn en tragedie for folk og dyr, for bruken av utmarka og livsgrunnlaget i distriktene.

Nestleder og rovvilltkontakt i Oppland Bondelag, Kristina Hegge.Over 80 sauer er nå tatt av ulv i Gran og Hurdal siste dagene. Dette er en tragedie, sier nestleder og rovviltkontakt i Oppland Bondelag, Kristina Hegge. Hun var i går kveld på Gran og møtte sauebønder sammen med Fylkesmannen i Oppland, Rovviltnemnda, Landbrukskontoret på Hadeland og Mattilsynet.

https://www.oa.no/nyheter/ulv/sau/minst-15-nye-sauer-tatt-av-ulv-tirsdag-dognkontinuerlig-tilsyn-pa-asen-na/s/5-21-237694

Graset gror fort, det er vanvittig mye godt beite tilgjengelig, og vi befinner oss i et beiteprioritert område der det ikke skal være ulv. Hvorfor får vi da denne tragedien, spør Kristina samtidig som hun vet svaret: Politikk virker, den mangelen på etterlevelse av ulvevedtaket i Stortinget ser vi nå konsekvensene av, sier hun og får støtte fra fylkesleder Trond Ellingsbø. Dette er et resultat av den mangel på respekt for stortingsvedtak og Regjeringens fullstendige mangel på vilje og evne til å gjøre nødvendige grep, sier han. Helgesens uvilje er en ting, men ansvaret for alt ligger hos statsministeren, mener Trond. Hadde Regjeringa hatt respekt for Storingets vedtak, hadde mye av dette vært unngått, mener de. Nå er det gitt fellingstillatelser, og det skal letes etter ulv i tett skog på sommerføre. Det er som å lete etter nåla i høystakken, sier Kristina Hegge.  Her er saker fra vinterens politiske uro om rovviltforliket.

Alle sauebønder er i samme båt og står samlet

Under møtet på Hadeland i går kveld, var det svært stort oppmøte. Her er fellesskapsfølelsen stor. Om det er mine eller dine sauer som nå har lidd, føler alle det samme: vi er i samme båt, og dette er tragisk og meningsløst, sier de. Sauebønder i dette og i andre rovviltutsatte områder er under et enormt psykisk press. Hvor slår ulven til neste gang? Enkelte hevder at dyra slippes på utmarksbeite på våren og hentes inn igjen på høsten under tankegangen "ute av syne ute av sinn". Dette er påstander som er helt feil. Beitenæringa er svært godt organisert, og Oppland er det fylke med flest beitelag. *Vi har 88 beitelag i 120 beiteområder, og dette er gjerne beitelag både for sau og storfe. Her går husdyrprodusenter sammen om tilsyn, sanking, vedlikehold av sankekveer mm. De er langt framme teknologisk og bruker radiobjeller og gps-sendere på mange av dyra. (Fylksmannen i Oppland). Beitelagene har gjerne ansatte gjetere i tillegg til at husdyrprodusentene organiserer tilsynet seg i mellom. Å gå i utmarka og se etter sau skal være være meningfylt og moro. Nå går vi manngard og ser etter lidende og ihjelrevne dyr. Det er alt annet enn meningsfylt, sier de.

http://www.nsg.no/nyheter-aktuelt/ulv-kontra-beitebruker-article12243-914.html

Må dyra flyttes fra beiteprioritert område?

Det er uholdbart å skulle holde sauen hjemme på innmark, gras som skulle blitt til vinterfôr, mens graset i utmarka venter på beitedyra. Noen vurderer å flytte beitedyra til andre områder, vekk fra det beiteprioriterte området i sauens eget nærmiljø, sier Kristina Hegge. Du hører selv hvor absurd dette er, sier hun.Sau som burde vært frie i utmarka. Illustrasjonsfoto.

Staten må stille med profesjonelle jegere

Det er Staten sitt ansvar at har så mye ulv her nå, fortsetter hun. Da må også Staten ta ansvar med å organisere profesjonelle jegere. Folk stiller opp frivillig, ved siden av annet arbeid. Hvor lenge holder dette? Les også Norges Bondelags sak om den skandinaviske ulvestammen.

Villreinen er også truet

I Rondane sør ser vi nå at villreinkalver blir borte. Villreinen er også en truet art. Ulven er i ferd med å gå amok også i villreinflokker. Se også kommentar i GD https://www.gd.no/debatt/kommentar/jostein-hernas/statlig-trenering-truer-villreinen/o/5-18-457646

 

 

 

 

 

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere