Ulvens herjinger på Hadeland er en tragedie, både for folk, dyr, matproduksjon og for utnyttelsen av utmarka. Bønder på Hadeland har den siste uka søkt dag og natt etter egne og andres dyr. Over 100 dyr er funnet døde eller så skadet at de måtte avlives. Mange Opplandsbønder har opplevd lignende tragedier tidligere. De lever med en vedvarende frykt for hva som skjer med beitedyra denne sommeren.

Bli med på storstilt søk

Lørdag 10. juni blir det organisert storstilt søk over et større område på Hadeland etter skadde og døde dyr. Området er stort, vegetasjonen er tett og det er et vanskelig terreng å lete i. Derfor trengs det mye folk, og vi oppfordrer medlemmer til å bli med å hjelpe yrkeskollegaer i sør-fylket med dette søket.

Dere får beskjed om oppmøtested og tid når dere melder dere på. Meld deg på til en av disse:

  • Kristina Hegge (nestleder og rovviltkontakt i Oppland Bondelag - tlf 957 39 496)

  • Kåre Andre Ensrud (leder i Gran Bondelag – tlf 977 10 769)

  • Torstein Hensrud (leder i Jevnaker Bondelag – tlf 915 62 943)

  • Ole Stenerud (leder i Lunner Bondelag – tlf 994 37 513)

  • Kari Sofie A. Østen (leder i Brandbu Bondelag – tlf 975 07 002)

 

Les også:

En politisk villet tragedie 

Norges Bondelag ber Staten om hjelp til felling av ulv