Ber staten om hjelp til felling av ulv

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Sau drept av ulv

I kjølvannet av ulvens herjinger i Gran og Hurdal kommune de siste dagene, ba Norges Bondelag om at Statens Naturoppsyn får ekstra ressurser for å felle ulven. Det har blitt gitt.

Så langt er 87 sauer bekreftet tatt av ulv i området de siste dagene, men ifølge Kjetil Ulset i Gran saubeitlag kan antallet være nærmere 100 sau. Det er gitt fellingstillatelse for én ulv i Gran kommune med frist til fredag 9. juni klokken 12.00. Oppdraget er gitt til et interkommunalt fellingslag.

Frykter store tap

Norges Bondelag frykter at skadene som ulven påfører beitedyra i dette området vil eskalere dersom man ikke klarer å felle ulven. Området hvor ulven har herjet ligger i et sammenhengende skogområde hvor det er sluppet mange tusen sau på utmarksbeite.

På bakgrunn av dette ba Norges Bondelag Miljødirektoratet om at det settes inn eksterne ressurser fra Statens Naturoppsyn for å bistå fellingslaget i å felle ulven. For å unngå unødvendig stans i fellingsforsøket ber Bondelaget om at fellingstillatelsen utvides.

«Vi ber om at dette skjer så raskt som mulig slik at dyrelidelsene og tapene for sauebøndene begrenses i størst mulig grad» skriver Norges Bondelag til Miljødirektoratet.

Torsdag 8.juni opplyste Klima- og miljødirektoratet ved statsråd Vidar Helgesen:

- Med den skadesituasjonen vi nå blant annet ser i Gran og Hurdal har jeg bedt om at bistand fra Statens naturoppsyn til de lokale skadefellingslagene skal ha høy prioritet. Det er viktig at det er tett og god dialog mellom Statens natuoroppsyn, fylkesmennene og de lokale jaktlagene slik at fellingslagene får den beste bistand de har behov for fra profesjonelle jegere i Statens neturoppsyn, sier Vidar Helgsen.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere