Ber staten om hjelp til felling av ulv

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Sau drept av ulv

I kjølvannet av ulvens herjinger i Gran og Hurdal kommune de siste dagene, ba Norges Bondelag om at Statens Naturoppsyn får ekstra ressurser for å felle ulven. Det har blitt gitt.

Så langt er 87 sauer bekreftet tatt av ulv i området de siste dagene, men ifølge Kjetil Ulset i Gran saubeitlag kan antallet være nærmere 100 sau. Det er gitt fellingstillatelse for én ulv i Gran kommune med frist til fredag 9. juni klokken 12.00. Oppdraget er gitt til et interkommunalt fellingslag.

Frykter store tap

Norges Bondelag frykter at skadene som ulven påfører beitedyra i dette området vil eskalere dersom man ikke klarer å felle ulven. Området hvor ulven har herjet ligger i et sammenhengende skogområde hvor det er sluppet mange tusen sau på utmarksbeite.

På bakgrunn av dette ba Norges Bondelag Miljødirektoratet om at det settes inn eksterne ressurser fra Statens Naturoppsyn for å bistå fellingslaget i å felle ulven. For å unngå unødvendig stans i fellingsforsøket ber Bondelaget om at fellingstillatelsen utvides.

«Vi ber om at dette skjer så raskt som mulig slik at dyrelidelsene og tapene for sauebøndene begrenses i størst mulig grad» skriver Norges Bondelag til Miljødirektoratet.

Torsdag 8.juni opplyste Klima- og miljødirektoratet ved statsråd Vidar Helgesen:

- Med den skadesituasjonen vi nå blant annet ser i Gran og Hurdal har jeg bedt om at bistand fra Statens naturoppsyn til de lokale skadefellingslagene skal ha høy prioritet. Det er viktig at det er tett og god dialog mellom Statens natuoroppsyn, fylkesmennene og de lokale jaktlagene slik at fellingslagene får den beste bistand de har behov for fra profesjonelle jegere i Statens neturoppsyn, sier Vidar Helgsen.

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere