Kristian Tonning Riise, Emilie Enger Mehl, Lars Petter Bartnes, Magne Rydland, Nils Kristen Sandtrøen og Mirjam Engelsjord fortsatte med gode diskusjoner etter at debattarrangementet var over.

Norges Bondelags leder Lars Petter Bartnes innledet til den politiske debatten på Blæstaddagen, og satte rammen for videre diskusjon. Bartnes var klar på at Høgskolen i Innlandet må beholde sin jordbruksutdanning på Blæstad:

- Kort vei mellom studiested og ledende kompetansemiljøer, et aktivt jordbruksmiljø studentene kan inspireres og engasjeres av, og kanskje rekrutteres inn i. Dette er grunner for at Norges Bondelag mener det vil være en åpenbar styrke å opprettholde og videreutvikle jordbruksstudiene i nærheten til regionale aktører på området. Norges Bondelag har ett tydelig råd til den prosessen som nå er i gang: Bygg videre på det miljøet som er her på campus Blæstad! sa Bartnes.

Bartnes tok også for seg jordbruksmeldinga og årets jordbruksoppgjør. Han var klar på at han forventer at stortingspolitikerne nå vil forholde seg til det de vedtok i jordbruksmeldinga, når de nå har hånd om jordbruksoppgjøret.


Lars Petter Bartnes

Som kjent har regjeringas støttepartier Kristelig Folkeparti og Venstre sagt at de ikke kan støtte regjeringas tilbud i jordbruksforhandlingene, og har nå gått i forhandlinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet for å finne løsninger for årets jordbruksoppgjør.
KrFs Magne Rydland og Venstres Mirjam Engelsjord scorte adskillige poenger på dette i debatten.
Panelet for øvrig besto av: Kristian Tonning Riise, H, Emilie Enger Mehl, Sp, Nils Kristen Sandtrøen, Ap, Martin Løken, MDG, Ståle Støen, SV, Nils Øian, Pensjonistpartiet og Erling Behrens, Frp.

Hedmark Bondelags leder Erling Aas-Eng spurte de fire partiene som nå forhandler om jordbruksoppgjøret i Stortinget, om denne tydelige linja vil innebære at de vil legge opp til at jordbruket også i kommende oppgjør skal komme ut minimum kronemessig likt med snittet for andre grupper.

KrFs Magne Rydland: - Ja, og jeg ønsker også mer enn som så, for å tette gapet mot andre grupper.
Venstres Mirjam Engelsjord: Det aller viktigste er at avtaleinstituttet ikke må bli svekket, så jeg ønsker at partene skal bli enige. Men vi er enige i at inntektene må opp, så svaret er ja.
Senterpartiets Emilie Enger Mehl: Ja, og vi må utjevne ulikhetene som finnes i dag.
Arbeiderpartiets Nils Kristen Sandtrøen: Ja, målsetningen som er vedtatt i Stortinget skal selvsagt gjelde.


Fra venstre: Magne Rydland, Kristian Tonning Riise og Erling Behrens.

Debatten gikk i stor grad langs vante skillelinjer, der Høyres Kristian Tonning Riise og Frps Erling Behrens forsvarte regjeringens politikk.

Tonning Riise omtalte kritikken regjeringa pleier å få fra landbruket slik: - Er det noe som går dårlig i landbruket, så er det vår skyld. Går det godt, så skyldes det godt vær og bedre rentebetingelser.

Skillelinjene var spesielt tydelige, og debatten kvikk og skarp, mellom de to i panelet som kan være så godt som sikre på å representere Hedmark på Stortinget til høsten: Nils Kristen Sandtrøen og Kristian Tonning Riise.

Sammen med SVs Ståle Støen kjørte Sandtrøen Høyre-representanten hardt på den økonomiske retorikken fra regjeringa. Støen omtalte regjeringas prosent-beskrivelser av inntektsutviklinga i jordbruket som løgnaktig, mens Sandtrøen mente at regjeringa vil drive jordbruksnæringa inn i gjeldskriser som i Danmark.


Fra venstre: Martin Løken, Nils Kristen Sandtrøen, Emilie Enger Mehl og Mirjam Engelsjord.

Tonning Riise svarte at det er sedvane å omtale inntektsutvikling i prosent, for å kunne måle utviklingen i ulike næringer opp mot hverandre. Til slutt måtte han si seg enig i at prosentene ikke sier noe om den kronemessige utviklingen, og i at det er et lønnsgap mot andre næringer.


Debattleder Eva Nordlund fra Nationen.

Debattleder Eva Nordlund fra Nationen styrte det ni personer sterke panelet svært godt. Mot slutten kjørte hun på med ja-nei-spørsmål.

På spørsmålet om Landbruksdirektoratet bør flyttes til Mjøsregionen, svarte alle ja, bortsett fra MdG og Ap som svarte vet ikke.

På spørsmål om Blæstad bør bestå og videreutvikles innenfor bioøkonomien, var det unison enighet blant de ni paneldeltakerne. Det falt selvsagt i god jord på Blæstad og Blæstaddagen!


Panelet fra venstre: Ståle Støen, Nils Øian, Martin Løken, Nils Kristen Sandtrøen, Emilie Enger Mehl, Mirjam Engelsjord, Magne Rydland, Kristian Tonning Riise og Erling Behrens.


Det var tettpakket med publikum under debatten.