Nyheter

Krav i tråd med Stortingets vilje

- Jordbruket har i dag levert et krav for jordbruksforhandlingene i tråd med Stortingets dryppende ferske jordbruksmelding. I år krever vi et solid løft med vekt på små og mellomstore bruk, sier Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag.

Gjør det vanskeligere for unge å kjøpe gård

Regjeringa vil endre konsesjonsloven, slik at det blir lettere for kapitalinteresser å kjøpe opp gårder. – Prisene på gårdsbruk vil gå kraftig opp, og terskelen for unge som ønsker å bli bønder kan bli uoverkommelig stor, sier Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag.

Nederlag for blåblå matpolitikk

Et flertall i næringskomiteen på Stortinget går imot de fleste av regjeringas forslag til ny landbrukspolitikk. - Dette er viktig for framtida til norsk landbruk og matproduksjon, sier Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere