Den store utmarsressursen

De siste dagers herjinger på Hadeland og Toten er umulig ikke å bli berørt av. Oppland er Norges største utmarksbeitefylke. Hos oss spiste husdyra våre gras på utmark verdsatt til 140 millioner kroner i fjor sommer, sier Kristina Hegge. Da hadde vi 250.000 sau og lam, 43.000 storfe, 6.000 geit og 800 hester i tillegg til store reinsflokker i utmarka vår. Vi er godt organisert i beitelag, tar i bruk ny teknologi som f.eks radiobjeller. Dyra våre er eksperter på å holde landskapet i hevd og omforme gras til trygg mat for folk, sier hun.

Rovdyras spisskammer og lekegrind

Kristina Hegge under årsmøtet i Norges BondelagNå kjenner vi imidletid mer og mer på hvordan det er å være rovdyras spisskammer og lekegring. Starten på denne sommeren har vært helt forferdelig. Hun mener den politikken som føres om dagen er merkelig paradoksal; vi skal premieres for bruk av utmarksbeiter samtidig som vi nå ser at det ender med beitenekt fra Mattilsynet.

Stortinget har innført rovdyrsoner og beiteprioriterte ormåder..... tegnet inn på kartet hvor de forskjellige skal være. Vi skal ha jerv, gaupe og ørn her i fylket, mens bjørn og ulv skal IKKE være her. Men når rovdyrsonene blir så fulle av rovdyr at de kommer langt inn i beiteområdene våre, må vel de fleste forstå at noe må gjøres, spør hun.

I Oppland har vi jervesone, yngleområde der myndightene har bestemt at jerven skal leve. Greit nok, men vi har stor sett dobbelt så mye jerv som bestandsmålet. Det er IKKE greit. Jerven gjør store skader, år etter år, både i jervesona og ganske langt utafor. Vi vil ikke være jervebank, sier Kristina. Det er på tide å gjøre effektive tiltak så vi i allefall kommer ned på bestandsmål. Mye blir gjordt, men jakt på jerv er vanskelig. Litt lemping av regelverk på hvordan jakta skal utføres vil hjelpe noe. Så må SNO faktisk inn i å ta ut det som ikke blir felt på lisensjakt, for nettopp å nå bestandsmålet, sier hun.

Oppland er et langt fylke med variert natur, men nå får vi stadig oftere besøk av ulven. Med det manglende uttaket i vinter, kan det som nå skjer ikke kalles noe annet enn en varslet tragedie. Ulvene herjer sør i fylket, midt i grønne frodige utmarksbeiter. Det er ikke bare saubøndene som får beitenekt og som må holde dyra hjemme. Ammekua blir også hjemme. Ingen tørr å slippe kalven på åsen nå. Observasjoner og melding om ulv kommer inn i deler av Gudbrandsdalen. Det er bare et tidsspørsmål før det smeller igjen oppi der, slik som det gjorde i fjor. Den psykiske belastningen med å finne skadde og drepte husdyr må vi også ta med oss. Samt den vonde klumpen i magen der du går og venter på neste gang ..... neste beskjed...... Er det noe som kan ta knekken på oss beitebrukere, så er det nettopp det.

Kristina avslutter med en hilsen til landbruksministeren som sitter i salen: "Jeg foreslår at du tar et skikkelig oppvaskmøte med Helgesen. Jeg forventer at DU fortsatt vil ha et landbruk i hele landet. Det er mer enn jeg tror om får miljøminister". 

 

Kjøpte sin første sau for konfirmasjonspengene

Den pyskiske belastningen av rovdyrangrepene var tema for Lars Egil Blekkeruds replikk på Kristina Hegges innlegg. Som svineprodusent hadde han ikke trodd han skulle ta ordet i årsmøtet og snakke om rovdyr. Men nå er han beveget. Blekkerud fortalte om en 19 år gammel gutt som har jobbet som avløser for Blekkerud i mange år. En ivrig gutt som brukte konfirmasjonspengene sine på sin første sau. Nå har han 50 vinterfôra sauer. I helga fant han to av sine beste søyer halvt ihjelrevet av ulv. Hva gjør dette med folk? spør Lars Egil. Det finnes ikke ord for den tragedien vi har vært vitne til på Hadeland den siste uka.Lars Egil Blekkerud forteller om sterke opplevelser på Hadeland.

 

Sterkt ønske om et oppvaskmøte med Miljøministeren

Kristina Hegge avsluttet innlegget sitt med å be Landbruksministeren ta et oppvaskmøte med Miljøminister Helgesen. Dette ønsket kunne hun gjenta da hun og Marthe Dypdalen tok en prat med Landbruksminister Jon Georg Dale i pausa etterpå.

Marthe Dypdalen og Kristina Hegge bruker pausa godt. Her i samtale med Landbruksminister Jon Georg Dale. Foto: Ole Kristian Oldre.