Tilbake fikk de en fantastisk opplevelse sammen med ca 4000 andre bønder og sympatisører fra hele landet. Gode apeller og bra musikk, et langt opptog med positiv respons fra de vi møtte gjennom gatene fra Landbrukets Hus til Stortinget. Det er godt å kjenne på fellesskapet, og være en del av Bondelaget, var en av kommentarene som kom i opptoget. Tenk om vi hadde stått alene og hver for oss mot denne Regjeringa, var en annen kommentar.

Ca 300 opplendinger var med, og her kommer en bildeserie fra markeringa.

 

Eidsvolls Plass var litt av et skue. Foto: Jane Dahl Sogn

Busserullbønder fra både Lunner, Jevnaker og Brandbu.

Kamprop fra Gudbrandsdalen

Blide lokallagsledere fra Skjåk og Lom

Valle-elev Astrid S. Svegården, for anledningen tatovert.

Fra Landbrukskvartalet før toget går.

Framtidsbønder!

Ap-politiker på Stortinget, Tore Hagebakken, var imponert over opptoget.

Frode Alnæs var en av artistene som opptrådde foran Stortinget.

En bonde-pin kan kanskje hjelpe på? Foto: Jane Dahl Sogn

Jon Georg Dale slappet av i sola etter markeringa. Tro om Jane fikk han til å tenke seg om?

 

Fotografer: Jane Dahl Sogn og Astrid Simengård

GD fulgte oss underveis, og det ble ei kraftfull framside i dag:

https://www.gd.no/nyheter/landbruk/okonomi-og-naringsliv/i-marsj-for-dola-landbruket/s/5-18-454193 (kun åpen for abonnenter)

https://www.gd.no/landbruk/politikk/lillehammer/vi-reiser-til-stortinget-for-a-fa-fram-et-budskap/s/5-18-453985 (kun åpen for abonnenter)

 

Mediasaker om opptoget fra Oppland og som ligger åpen på nettet:

https://www.hadeland.no/norges-bondelag/landbruk/nyheter/bonder-i-buss-til-oslo-for-a-vise-seg-fram/s/5-21-234321

http://www.vigga.no/nyheter/2017/05/23/Aksjon-mot-inntektsgap-14770041.ece

http://www.dolen.no/nyheter/2017/05/23/B%C3%B8nder-fra-Midtdalen-demonstrerer-14769523.ece