Trygve Slagsvold Vedum, Knut Storberget, Mirjam Engelsjord

Med et panel bestående av Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Gunnar A Gundersen (H), Knut Storberget (Sp), Karin Andersen (SV), Marianne Lunåsmo (MDG), Mirjam Engelsjord (V), Magne Rydland (KrF) og Johan Aas (Frp) var det like greit å gyve rett løs på ulven:

121 tilhørere på Hedmark Bondelags åpne årsmøtedebatt fikk høre et mangslungent kjeftekor mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen og regjeringen etter de siste måneders store ulvestrid.

- Vi har sett en usedvanlig arrogant håndtering av denne saken fra regjeringen, sa Knut Storberget (A).

- Helgesen har gjort en grunnleggende dårlig statsrådjobb hvis han helt fra sommeren visste at at det var påkrevet med en lovendring, og han ikke gjorde noe før 20. desember, sa Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

- Her er jeg helt enig. Denne saken har fått en helt horribel behandling. Her trengs egentlig bare en liten forskriftsendring, men det har det i utgangspunktet ikke vært vilje til, sa Gunnar A Gundersen fra regjeringspartiet Høyre.


Nesten full sal med 121 tilhørere på Scandic Ringsaker på Olrud.

Midt oppe i denne enigheten var debattleder Aslak Bonde påpasselig med å ta fatt representantene for V, MDG og SV om disse partienes syn og rolle rundt ulv. Venstres Mirjam Engelsjord viste til at partiet har en avtale i samarbeidsavtalen med regjeringen om at naturmangfoldsloven ikke skal endres. MDGs Marianne Lunåsmo, som også er bonde i Tynset, kunngjorde at hun som MDG-politiker har reservert seg mot å måtte forvare partiets retorikk i ulvesaken. Og SVs Karin Andersen ville først og fremst fokusere på de de store partienes rot i saken.

Knut Storberget oppsummerte jussen slik:

- Dette dreier seg ikke om juss, men om politisk vilje. Her har Helgesen lagt opp til å spille ping-pong med Stortinget. Jeg vil forresten for første gang i mitt liv gi ros til Gunnar A Gundersen, for han har arbeidet veldig godt og stått rak i denne saken, sa Storberget.

Men så var det over til realitetene, for hva skjer i ulvesaken nå?

- Timeglasset begynner for alvor å renne ut, sa Storberget.

- Nå er det kjørt, sa Vedum.

- Det kommer ikke til å bli jakt i år, sa Gundersen.


Tydelige skillelinjer i mye av debatten, men tidvis muntert likevel: Fra vestre Karin Andersen, Gunnar A Gundersen og Johan Aas.

En sak som det er veldig bevegelse i fra time til time, er derimot jordbruksmeldinga. Der driver næringskomiteen på Stortinget med forhandlinger nå, med tanke på å være klar med sin innstilling 23. mars.

Her var dynamikken i panelet annerledes, der regjeringspartiene Frp og H forsvarer meldinga, Sp, MDG og Ap går imot vesentlige punkter, og KrF og V i mange temaer sitter med nøkkelen i forhandlingene.


Magne Rydland

KrFs Magne Rydland kunngjorde at partiet ikke vil endre på melkekvoteregionene, som bidrar til å forhindre sentralisering av melkeproduksjonen. Dermed er det opp til Venstre, og Mirjam Engelsjord ble utfordret på Venstres syn her.

- Hvis jeg kunne gitt deg et ordentlig svar på dette spørsmålet, så hadde det vel ikke fortsatt vært forhandlinger om dette temaet, sa Engelsjord.

Når det gjelder markedsordning for geitemelk, kom det nedslående lekkasjer fra forhandlingene. Debattleder Aslak Bonde hadde fanget opp at ordningen henger i en tynn tråd, og ville høre hva Storberget visste. Storberget kunne ikke referere fra forhandlingene, men sa det slik, rettet mot Venstres Engelsjord:

- Jeg håper du har gode linjer inn til Venstres stortingsgruppe!

Avløserordningen ser ut til å være reddet, og KrFs Magne Rydland høstet stor applaus for sitt innlegg om betydningen av denne ordnignen.

For øvrig gikk debatten i stor grad langs vante politiske skillelinjer. Johan Aas talte varmt om hvordan Frp vil gi bonden frihet til å utvikle eiendommen sin slik hun eller han vil. Gunnar A Gundersen roste næringa for en enorm produktivitetsvekst, og la til at siste års politikk har gitt næringa det han kalte en formidabel inntektsvekst, høye investeringer og god rekruttering.


MDGs Marianne Lunåsmo gikk i rette med Gunnar A Gundersen.

MDGs Marianne Lunåsmo kontret, med erfaringer fra sin egen gård:

- Jeg vil ha meg frabedt at du tar en positiv ære for at vi nå har investert på gården vår. Realiteten er at vi har ikke investert fordi vi har så lyst til å sitte med kjempestor gjeld. Men vi har følt oss helt nødt ut fra den politiske retningen som er lagt, der det kreves at vi driver stort, sa Lunåsmo.