Bak initiativet står en bred allianse av grunneiere, jegere, beitenæring og en rekke kommuner. Hedmark Bondelag er en av organisasjonene som står bak.

Stortingets flertallsvedtak om bestandsmål for ulv er i praksis parkert gjennom regjeringens håndtering. Tirsdag 31. januar skal Stortinget nok en gang diskutere forvaltning av ulv. I den anledning reiser det en stor delegasjon fra distriktene inn til Oslo for å markere sin misnøye med regjeringens håndtering av ulvesaken.

Slik blir fakkeltoget for en demokratisk ulveforvaltning mandag 30. januar, med oppmøte foran Stortinget kl 19:

kl. 18.00 Bandet DÅM spiller
kl. 19.00 Velkommen v/Knut Arne Gjems, leder NJFF Hedmark og Erling Aas Eng, Hedmark Bondelag.
Ståle Støen Hedmark Bonde og Småbrukarlag, Gaute Nøkleholm, NORSKOG, Sissel Rustad, Åmot er med scena som representanter fra initiativtakerne.

kl. 19.05 Anne Delphin, NORSKOG

kl. 19.10 Olav Veum, Skogeierforbundet
kl. 19.15 Terje Aasland, AP nestleder Energi- og Miljøkomiteen
kl. 19.20 Steinar Reiten, KRF

kl. 19.25 Hanne Velure, Høyre

kl. 19.30 Morten Ørsal Johansen, FRP

kl. 19.35 Trygve S. Vedum, SP

kl. 19.40 Svein Olav Angard Hovde, sogneprest i Engerdal
kl.19.45 Fakkeltoget går fra Stortinget til Grev Wedels plass

kl. 20.00 Representant fra Regjeringen tar imot budstikka fra skogene

kl. 20.10 Trommer fra skogene avslutter fakkeltoget

Det deles ut gratis fakler foran Stortinget.

Her er busstidene fra Hedmark:

Os- Alvdal – Elverum:
Os skysstasjon kl.12.00
Tolga stasjon kl.12.25
Tynset bussterminal kl. 12.45
Taverna Alvdal kl 13.10
Koppang Øverengsmoen Shell kl 14.15
Evenstad bru 14.35
Rena skysstasjon kl 15.10
Elverum Elgstua kl 16.00

Tynset – Rendalen - Elverum:
Tynset bussterminal kl 12.45
Samvirkelaget Tylldal kl 13.05
Kommunehuset i Øvre Rendal kl 13.35
Mistra Hotell, Åkrestrømmen kl 14.00
Sjølisand kl 14.25
Deset kl 14.45
Rena skysstasjon kl 15.10
Elverum Elgstua 16.00

Åmot:
Rena skysstasjon kl 15.10

Engerdal -Trysil:
Engerdal – Circle K i Engerdal sentrum kl 13.50
Trysil – Parkeringsplass v/ Mega kl 15.05
Tørberget kl 15.25
Kjernmoen kl 15:30

Elverum:
Elverum Skogmuseet kl 16.15
Myklegaard kl. 16.35

Ringsaker- Stange:
Esso Brumunddal 16.15
Olrud, busslomme ved gm. E6 (erstatter Vienkrysset) 16.30
Romedal v/Kiwi kl 16.55

Solør
Våler, drosjeholdeplass Våler sentrum kl 16:00
Flisa bussterminal kl 16:15
Kirkenær, Grue kirke kl 16:35
Kongsvinger stasjon kl 17:10
Skarnes kro v/ Statoil Kl 17:30

Kontakt vedr de ulike bussene:

Os- Alvdal – Elverum: 95757525
Tynset – Rendalen – Elverum: 41605661
Åmot: 90627169
Engerdal/Trysil: 90541455
Elverum: 90721098
Ringsaker/Romedal: 47256594
Åsnes/Våler/Grue:91827532
Eidskog/Kongsvinger via Skotterud, Bjørkelangen: 99498003
Galterud-Korsmo: 95066004

Kongsvinger/Brandval: 916 40 454

Gudbrandsdalen: 48230371
Andre i Oppland: 99037525
Akershus: 41500030

Hadeland: 99335464
Buskerud: 99357424/97496527

Telemark/Vestfold: 95423520/91793065
Østfold: 91396578
Nord Trøndelag: 48138675
Agder: 48207297

Hovedparolen i toget vil være:
«VI ER UTÅLMODIGE! - REGJERINGEN SOLBERG MÅ LEVERE I ULVESAKEN»


For mer informasjon, kontakt:
Erling Aas Eng, leder i Hedmark Bondelag, tlf 40 23 28 37 erling@radhusetvingelen.no
Knut Arne Gjems, leder for Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hedmark, tlf 91 87 78 74 gjems@naturogeiendom.no

Se mer info her: https://www.facebook.com/events/604092849776375/