Hedmark Bondelags styre 2017: Fra venstre: Harald Håkenrud, Erling Aas-Eng, Gry Hjermstad Eggen, Lars Opsal jr, Berit Grindflek og Guro Thorkildsdatter Alderslyst. Første vararepresentant Ivar Sund var ikke til stede da bildet ble tatt.

Hedmark Bondelags styre består etter årsmøtet av følgende personer:;

  • Leder: Erling Aas-Eng (gjenvalg), Vingelen
  • Nestleder: Lars Opsal jr (gjenvalg), Veldre

Styremedlemmer:

  • Berit Grindflek (gjenvalg), Rendalen
  • Guro Thorkildsdatter Alderslyst (ikke på valg), Vang
  • Harald Håkenrud (ny), Nord-Odal

Varamedlemmer til styret:

  • Ivar Sund, Grue (første vara møter fast i styrets møter)
  • Gry Hjermstad Eggen, Elverum
  • Ivar Midtdal, Tufsingdal
  • Thor Ludvig Løken, Stange

Både leder og nestleder ble enstemmig gjenvalgt. Også øvrige valg ble gjort uten motkandidater.

Ut av styret gikk Thomas C Meyer French, etter seks år. Harald Håkenrud har vært fast møtende første varamedlem til styret, og blir nå ordinært styremedlem.

Erling Aas-Eng takket for tilliten ved avslutningen av årsmøtet på Scandic Ringsaker, og sa at han satte stor pris på å lede et så velfungerende fylkeslag, med mange aktive lokallag.