Nord-Fron Bondelag har et høyt aktivitetsnivå, og mange av aktivitenene har de gjennomført årlig i svært mange år. Samtidig viser de at aktivitetene kontinuerlig blir videreutviklet.

 

Skole-landbruk i 20 år

Nord-Fron Bondelag har årlig et pedagogisk opplegg for 8. klassingene i Nord-Fron. I 2016 var 74 elever utplassert på garder flere dager i løpet av uke på våren. Nord-Fron Bondelag har også god oppfølging av vertsgardene. Opplegget har vært gjennomført de siste 20 årene!

Bilder fra utplassering og undervisning i klasserommet ved Øyvind Sandvold. Foto fra Nord-Frons facebookside.

I tillegg hadde inviterte de en barnehage på gardsbesøk i forbindelse med Norges Bondelags vårkampanje i fjor.

 

Politikerkontakt

Kommunestyrepolitikere blir inviterte til gards, der de får informasjon om ulike satsinger og utfordringer. I fjor høst tok de for seg Inn på Tunet som næring, de fikk med seg fylkeslederen til å snakke om TTIP, og en ungdom snakket om tanker han gjorde seg når han nå skulle ta over gard og bli gardbruker i kommunen.
Etterpå fikk politikerne prøve seg på ulike oppgaver som er viktig for en gardbruker: De skulle tippe vekt på 3 kalver og en høybunt, de skulle sette opp strømgjerde på raskest mulig tid. Videre skulle de håndmjølke ei ku, stable paller med minilaster og tippe kornslag. Et godt pedagogisk opplegg ble avsluttet som seg hør og bør med kveldsmat.

Dette opplegget ble presentert for ledermøtet i Oppland Bondelag i høst.

Leder i Nord-Fron Bondelag forteller ledermøtet om hvordan de jobber med politikerkontakt i Nord-Fron.

 

Byfest

Vinstra har blitt by, og Nord-Fron Bondelag, sammen med samarbeidspartnere viser seg fram som bønder i by’n under den årlige byfesten. De har med seg ulike dyr, har landbruksopptog der de i 2016 viste fram utviklinga i landbruket siste 100 år.

 

Rovvilt

Nord-Fron Bondelag har et stort engasjement i rovviltsaker og samarbeider godt med Sau og Geit og Småbrukarlaget til beste for beitenæringa. Leder i Nord-Fron var også vertskap for fylkeslaget da vi hadde med to politikere som ville høre mer om nettopp rovviltutfordringer, deriblant leder i rovviltnemnda Aud Hove.

Aud Hove og Anne Tingelstad Wøien i fjøset til Marthe Dypdalen.

Medlemsaktivitet

Det ble arrangert busstur til Agroteknik og en fagtur til NMBU på Ås i løpet av 2016. Videre har de årlig studiering i forkant av jordbruksforhandlingene. Nord-Fron Bondelag hadde både i 2015 og 2016 en medlemsvekst på 5 medlemmer pr år.

 

Årets lokallag i Norges Bondelag

Fra utdeling av prisen under årsmøtet i Oppland Bondelag.

Nord-Fron bondelag er nominert til prisen årets lokallag i Norges Bondelag. Denne prisen deles ut på årsmøtet i sommer, og Oppland Bondelag mener Nord-Fron oppfyller kriteriene som kreves. Vi ønsker Nord-Fron lykke til å håper selvsagt de kommer seg til topps i kåringen.

Sist gang et Opplandslag gikk til  topps i kåringen var med Jevnaker Bondelag i 2008.