Hans Kristian Bakken tok imot prisen på vegne av Eidskog Bondelag, og fikk rosende ord fra fylkesleder Erling Aas-Eng.

Bakken er tidligere lokallagsleder i Eidskog Bondelag, og stilte som stedfortreder for nåværende leder Christian Rudberg.

Hedmark Bondelags leder Erling Aas-Eng roste Eidskog Bondelag for mangeårig innsats på mange arbeidsfelt.

Eidskog Bondelag har spesielt prioritert rekrutteringstiltak. For å øke interessen blant de unge for ei framtid i næringa, arrangerer lokallaget hvert år en busstur til Jønsberg videregående skole i Stange. Slik får 10. klasse-elevene nærmere kjennskap til naturbruksutdanninga der før søknadsfristen til videregående skole går ut.

Eidskog Bondelag har også arrangert traktorcross i samarbeid med Grue Bondelag. Dette er også et tiltak som appellerer til de yngre.

Eidskog Bondelag har hatt åtte medlemsmøter på ett år, og styret har møte hver måned. I januar blir alle medlemmer invitert på bondelagsfest .Laget driver aktivt vervearbeid, er opptatt av synliggjøring på lokale arrangementer, og deltar blant annet på Skogbrukets dag i kommunen.

- Vi setter stor pris på den brede innsatsen som gjøres i Eidskog Bondelag. Jeg vil spesielt trekke fram fokuset på rekruttering. Uten nye, unge krefter inn i bondeyrket, har ikke næringa ei framtid. Gratulerer så mye med prisen, sa Erling Aas-Eng, og overleverte prisen i form av et flagg og et bevis på at 5000 premiekroner blir overført fra Norges Bondelag.