Felles front mot ny handelsavtale

  • Tips en venn om denne siden

Kjøttfe på beite i Nord-Tretten
Norsk storfeproduksjon kan møte hard konkurranse ved økt import fra storfegigantene Argentina og Brasil.

Norske myndigheter forhandler gjennom EFTA om en ny handelsavtale med Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay, også kalt MERCOSUR. Bondelagene i EFTA advarer egne myndigheter om å inngå en avtale som går på bekostning av egen matproduksjon.

Forhandlingene mellom EFTA og MERCOSUR har pågått siden 2016 og er nå inne i sin 6. forhandlingsrunde. Bondelagene i Norge, Island, Lichtenstein og Sveits har sendt et felles brev til egne myndigheter hvor de advarer mot å inngå en handelsavtale om import av landbruksprodukter som EFTA-landene selv produserer.

«Bøndene i EFTA-landene vil ikke akseptere konsesjoner som slår negativt ut for produksjon og produsentpriser i nasjonale markeder. Vi frykter at en handelsavtale vil undergrave vår landbrukssektor og næringsgrunnlaget i bygdene», skriver bondeorganisasjonene i brevet.

I brevet peker de blant annet på at sterkere konkurranse med billig storfekjøtt fra Sør-Amerika vil svekke EFTA-landbrukets konkurransekraft og mulighet til å opprettholde satsing på dyrehelse og bærekraft i egen matproduksjon.

- Vi er svært bekymret over at våre regjeringer skal gi innrømmelser i disse forhandlingene som går utover vår mulighet til å produsere mat på egne ressurser. Matsikkerhet, mattrygghet og god ressursutnyttelse er viktigere enn billigst mulig mat, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Bondelaget.

Gimming viser til de vesentlige forskjellene det er i standardene for mattrygghet, dyrehelse og produksjonens påvirkning på klima og miljø i EFTA og MERCOSUR. For eksempel er bruken av GMO, hormoner og forebyggende bruk av antibiotika ikke tillatt i matproduksjon i EFTA.

- Tall fra FNs matvareorganisasjon viser at en biff fra Brasil har fire ganger høyere klimaavtrykk enn en biff fra Norge. Men selv om vi slår de søramerikanske landene ned i støvlene både når det bærekraft og dyrehelse, så vil vi aldri kunne konkurrere med dem på pris, advarer Gimming.

Noen av Mercosur-landene er blant verdens største landbrukseksportører. Til sammen eksporterte landene 2016 35 ganger mer storfekjøtt enn Norges totale produksjon. Brasil er verdens største eksportør av storfe- og fjørfekjøtt. Den årlige produksjonen av storfekjøtt er 1,85 mill. tonn, mens vi i Norge produserer 80.000 tonn. De er også den fjerde største eksportøren av svin.

Relaterte artikler

Nedskalering av melkeproduksjonen

Publisert 

- Vårt fokus er å finne den løsningen som smerter minst for den aktive bonden, og at det fortsatt skal være melkeproduksjon i hele landet, sier Bartnes.

EU-flagget

Enighet i EU om klimaregler for skog- og arealbruk

Publisert 

Forhandlingen i EU om regnereglene for opptak og utslipp av klimagasser fra arealbruk og skog (LULUCF) er sluttført. Bondelaget mener utfallet er bedre enn forventet, men at den norske regjeringen må forberede seg på tøffe klimaforhandlinger med EU.

Bjørn Gimming og utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide på ministermøte i WTO 2017, Buenos Aires

Diskuterer vegen etter ministermøtet i WTO

Publisert 

Det ser ikkje ut til å bli semje om kutt i handelsforstyrrande støtte denne veka. I staden diskuterer no medlemslanda eventuelle tekstar om forhandlingsløpet om internstøtte etter ministermøtet.

Ost

Vedtok kompensasjon for tap av marked

Publisert 

- Det er uheldig at Stortinget vedtar artikkel 19-avtalen. Da gir de samtidig bort framtidige produksjonsmuligheter til EU, helt gratis over forhandlingsbordet.

Christine Tacon

- Ikkje gi opp kampen for Lov om god handelsskikk

Publisert 

- Lov om god handelsskikk fungerer. Vi brukte 20 år på å innføre den, ikkje gi opp. Det sa den britiske valdgiftsdommaren Christine Tacon i møte med Norges Bondelag i London.

Appelsinbonde Mike Carter

Usikker på kva Trump vil bety for landbruket

Publisert 

Amerikanske bønder er framleis avventande til kva Trump vil bety for landbruket. Handels- og innvandringspolitikken er ikkje nødvendigvis på linje med Florida-bøndenes interesser.

Ostedisk

Noreg heng etter EU-landas matmaktregulering

Publisert 

For tre-fire år sidan vart nordmenn hyppig invitert til EU-hovudstaden for å fortelje om sitt nyskapande lovforslag for ein betre fungerande daglegvarebransje.

Kornåker i Hedmark

TTIP truer norsk matproduksjon

Publisert 

Matproduksjonen i Norge kan bli redusert med om lag en tredjedel ved en TTIP-avtale. For å opprettholde matproduksjonen må budsjettstøtten økes dramatisk. Det viser en rapport NIBIO/NUPI presenterte i går.

Næringsminister Monica Mæland

Uroa over handelssamtaler med Latin-Amerika

Publisert 

Noreg og EFTA startar innleiande samtaler om handel med den latin-amerikanske handelsblokka Mercosur. Norges Bondelag er uroa og har sendt brev til ansvarleg statsråd Mæland.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere