Mål: Alle ordførere (ny og gjenvalgte) skal få besøk fra sitt lokale bondelag og bli servert et enkelt måltid med mat fra sitt nærområde.

Hvorfor: Rett etter valget er politikere mottagelige for kontakt. Det er stas å bli valgt/gjenvalgt og en konkret anledning til å be om et møte. Når kontakten er oppretta er det enklere å sende en e-post eller ta en telefon når det er aktuelle saker.

Når: Så raskt som mulig etter at kommunestyret har konstituert seg. Dette gjøres på første kommunestyremøte etter valget. Sjekk på nett når dette er. Står ofte under ”politisk møteplan”. Når det er klart/offentlig kan dere ta kontakt og gratulere og eventuelt avtale et møte.

Hvem: Det er nåværende lokallagsleder og styre som bør gjennomføre dette. Da er dere erfarne, mens politikerne nye. Ved lederskifte kan ny leder være med. Dere må være minst to fra lokallaget, gjerne flere.

Hva: Ring ordføreren, gratuler med vervet og si dere vil spandere en lunsj med mat fra nærområdet og ha en uformell prat. Det lokale bondelaget er en aktiv interesseorganisasjon for en viktig næring i kommunen og ønsker god kontakt med politisk ledelse. Si dere vil komme til ordførerens kontor og tar med lunsj (frokost går også). Si dere gjerne kan møte varaordfører, eventuelt rådmann også dersom det kan passe. Avtal dag og tid, og at de dekker på, og eventuelt holder kaffe.

Ta med:

 • Noe å spise og drikke, gjerne lokal mat eller mat som produseres i kommunen
 • Orientering om landbruket i kommunen og gjerne ringvirkninger til næringsmiddelindustri, handel osv (ta kontakt med fylkeskontoret om dere ikke har materiell)
 • Brosjyre ”Vi må ta vare på matjorda” eller andre relevante brosjyrer (bestilles gjennom nettbutikken til Norges Bondelag)

Gjennomføring: Dere er gjester! Ordføreren har som regel mye han/hun vil fortelle.

 • Håndhils på alle, også de dere kjenner fra før.
 • Takk for at dere blir tatt i mot
 • Forklar hva lunsjen består av, begynn å spise
 • Snakk om maten, fortell om dere selv, spør om politikernes bakgrunn, bosted m.m.
 • Når dere har spist en stund, si at dere har litt informasjon:
 • fortell om lokallaget, antall medlemmer, aktivitet, del av Norges Bondelag
 • de fleste har flere medlemmer enn det er bønder i kommunen, forklar at vi er mer enn en fagforening for bønder, vi forhandler, men jobber bredt for norsk matproduksjon, mange ikke-bønder er medlemmer fordi de er opptatt av hva vi skal spise i Norge og hvordan landet skal se ut i framtida
 • Fortell om hva vi produserer, begynn gjerne med tall for ditt fylke, og så om hva som er spesielt i deres kommune – råvarer som grunnlag for matindustrien
 • Om jordvern og eiendomspolitikk – dette er et kommunalt ansvar
 • Takk for dere. Si dere ønsker kontakt i framtida. Ønske dem lykke til i jobben

Etterarbeid: Ta bilder og send til lokalavisa og fylkeskontoret. Bruk facebook eller andre sosiale medier til å vise at dere har vært hos ordføreren, Skriv gjerne kommentarer om at det har vært et positivt besøk.