Lokallagsarbeid - aktivitetsnivå

  • Tips en venn om denne siden

En hjelp for lokallaget til å prioritere oppgaver etter hva som må, bør og kan gjøres.

 
 Oppgaver som MÅ gjøresOppaver som BØR gjøresOppgaver som KAN gjøres 
Aktiviteter

Årsmøte
Minst én medlemsaktivitet
Aksjonsberedskap

Medlemsmøter, faglig og/eller sosialt
En utadretta aktivitet
Delta på kampanjer og aksjoner initiert av Norges Bondelag 
Kurs/studiering
Åpen Gård 
Åpne møter
Skolekontakt
Politikerkontakt
MedlemskontaktInformasjon i posten til alle medlemmer minst en gang i året (feks. invitasjon til årsmøtet med årsmelding. Husk nye medlemmer!Medlemsverving
Følge opp nye medlemmer
Kontakte utmeldte medlemmer
Informasjon til medlemmer, post, e-post, sms
 
DokumenterÅrsmelding
Arbeidsplan
Regnskap
Innspill til jordbruksforhandlingene
Svare på andre høringer fra bondelaget eller kommunen (eks ved rullering av kommuneplanen)
Informasjon om landbruket i kommunen, faktaark, brosjyrer, plakater eller plansjeserier
KommunikasjonHa god kontakt med fylkerslaget ved å sende melding om valg etter årsmøtet og delta på fylkets årsmøte, ledermøter og gjerne andre møterStille opp ved henvendelser fra media
Sende bilder og informasjon om lokale aktiviteter til fylkeslagets nettside eller facebookside
Være aktiv overfor lokale media
Ha egen facebookside

 

Lokallagsarbeid - styret

Norges Bondelags ca 63.000 medlemmer er fordelt på 520 lokallag med ca 2.750 tillitsvalgte, noe som utgjør et organisasjonsapparat mange misunner oss. Vi er mange og er godt organisert!

Lokallagsarbeid – Valgnemnda

Valgnemnda har en viktig oppgave i lokallaget ved å finne fram til gode tillitsvalde i lokallaget. Gjennom sitt arbeid legger valgnemnda grunnen for et godt fungerende lokallag.

Kasserer/Økonomi

Denne siden innholder informasjon om kassererens oppgaver og eksempler til hjelp i økonomiarbeidet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere