Oppgaver som MÅ gjøres Oppaver som BØR gjøres Oppgaver som KAN gjøres 
Aktiviteter

Årsmøte
Minst én medlemsaktivitet
Aksjonsberedskap

Medlemsmøter, faglig og/eller sosialt
En utadretta aktivitet
Delta på kampanjer og aksjoner initiert av Norges Bondelag 
Kurs/studiering
Åpen Gård 
Åpne møter
Skolekontakt
Politikerkontakt
Medlemskontakt Informasjon i posten til alle medlemmer minst en gang i året (feks. invitasjon til årsmøtet med årsmelding. Husk nye medlemmer! Medlemsverving
Følge opp nye medlemmer
Kontakte utmeldte medlemmer
Informasjon til medlemmer, post, e-post, sms
 
Dokumenter Årsmelding
Arbeidsplan
Regnskap
Innspill til jordbruksforhandlingene
Svare på andre høringer fra bondelaget eller kommunen (eks ved rullering av kommuneplanen)
Informasjon om landbruket i kommunen, faktaark, brosjyrer, plakater eller plansjeserier
Kommunikasjon Ha god kontakt med fylkerslaget ved å sende melding om valg etter årsmøtet og delta på fylkets årsmøte, ledermøter og gjerne andre møter Stille opp ved henvendelser fra media
Sende bilder og informasjon om lokale aktiviteter til fylkeslagets nettside eller facebookside
Være aktiv overfor lokale media
Ha egen facebookside