Orientering til kasserere

Informasjonsark om kassererens oppgaver og tips til arbeid med regnskap i lokallaget med eksempler finnes her:

Eksempel for lokallag:

Ny kasserer i lokallaget?

Rutine for bytte av kasserer i lokallaget.

Betalingsløsninger - Vipps

Lokal- og fylkeslag har mulighet til å benytte Vipps.

Norges Bondelag sentralt står som administrator og lokallagene kan få opprettet egen bruker ved å ta kontakt med administrasjonsavdelingen i Norges Bondelag. For å få opprette en bruker trengs kun navn, adresse og kontonummeret på lokallaget, og kontaktperson med navn, mailadresse og telefonnummer.

Når det har blitt opprettet egen bruker vil lokallaget ha fått sitt eget Vipps nummer. Alt salg kommer direkte inn på bankkontoen til lokallaget.

Godtgjøringer og reiseregninger for tillitsvalgte

Informasjon og skjema for godtgjøringer, reiseregninger og honorar:

Fylkeskontoret kan gi informasjon om utbetaling av daggodtgjøring for fylkesarrangement.

Landkreditt Bank

Landkreditt tilbyr lokallag å åpne vekstkonto: