Kasserer/Økonomi

  • Tips en venn om denne siden

Denne siden innholder informasjon om kassererens oppgaver og eksempler til hjelp i økonomiarbeidet.

Orientering til kasserere

Informasjonsark om kassererens oppgaver og tips til arbeid med regnskap i lokallaget med eksempler finnes her:

Eksempel for lokallag:

Ny kasserer i lokallaget?

Rutine for bytte av kasserer i lokallaget.

Betalingsløsninger - Vipps

Lokal- og fylkeslag har mulighet til å benytte Vipps. Vipps krever konto hos DNB.

Norges Bondelag sentralt står som administrator og lokallagene kan få opprettet egen bruker ved å ta kontakt med administrasjonsavdelingen i Norges Bondelag. For å få opprette en bruker trengs kun navn, adresse og kontonummeret på lokallaget, og kontaktperson med navn og mailadresse.

Når det har blitt opprettet egen bruker vil lokallaget ha fått sitt eget Vipps nummer. Alt salg kommer direkte inn på bankkontoen til lokallaget. Lokallagets konto vil bli belastet med kr 1,- for verifisering av konto – men dette beløpet blir refundert ved første salgsoppgjør.

Godtgjøringer og reiseregninger for tillitsvalgte

Informasjon og skjema for godtgjøringer, reiseregninger og honorar:

Fylkeskontoret kan gi informasjon om utbetaling av daggodtgjøring for fylkesarrangement.

Landkreditt Bank

Landkreditt tilbyr lokallag å åpne vekstkonto:

 

Lokallagsarbeid - styret

Norges Bondelags ca 63.000 medlemmer er fordelt på 520 lokallag med ca 2.750 tillitsvalgte, noe som utgjør et organisasjonsapparat mange misunner oss. Vi er mange og er godt organisert!

Lokallagsarbeid – Valgnemnda

Valgnemnda har en viktig oppgave i lokallaget ved å finne fram til gode tillitsvalde i lokallaget. Gjennom sitt arbeid legger valgnemnda grunnen for et godt fungerende lokallag.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere