I lokallaga møtes medlemmene uavhengig av produksjon og alder, og blir kjent med andre med interesse for norsk mat og landbruk. Den sosiale delen av et møte er ofte den viktigste, men det kan være lettere å invitere om man har konkrete tema. Her finner du tips og ideer til aktiviteter for medlemmene i lokallaget. Bli inspirert og gjør deres egen vri!

Møteformer

Medlemsmøte: Den vanligste møteformen er medlemsmøter med et faglig tema. Det finnes mange tema som gjelder alle bønder og som er aktuelt uavhengig av produksjonen på gården. Et møte kan handle om ett tema, eller dere kan være innom flere. Det er viktig å ikke planlegge for mye program, men å ta hensyn til at medlemmene skal ha mulighet til å spørre/diskutere. Møtet har ofte program før og etter en pause med kaffe, servering og uformell prat.

Kafé: Mange lokallag har erstattet medlemsmøter med bondekafé. Navnet viser da tydelig at en legger mer vekt på det sosiale. En bondekafé kan være en møteplass der en treffes uten noe form for program. Mange har likevel et faglig innslag som tidsmessig gjerne legges på midten. Møteformen blir dermed litt løsere, og det er godtatt å komme litt seint eller gå litt tidlig.

Besøk på gård eller annen bedrift: Mange lokallag har erfaring med at det blir godt oppmøte hvis en møtes et annet sted enn på et møtelokale. Det er interessant å se hvordan andre driver gård, enten det er jordveien, bygninger, dyr eller maskiner. Det finnes mange spennende bedrifter med tilknytning til landbruket. Det er enkelt å arrangere, og folk er som regel positive til å fortelle om det de driver med. Dersom det er egnede lokaler på gården/bedriften, kan dere ha mat og kaffe der. Ellers kan dere prøve å finne et forsamlingslokale i nærheten som dere kan dra til etterpå.

Fest eller pub: Mange lokallag har erstattet den tradisjonelle festen med bondepub. Det blir mer uformelt, gir mindre planlegging, trenger ikke så mange deltagere og kan være mer overkommelig for lokallaget å arrangere.

Forslag til tema

Her er en liste med forslag til tema. Noen er store nok til å fylle en hel kveld. Andre kan gjøres korte og være en del av et møte, eller et innslag på en bondekafé.

 • Jordbruksforhandlingene
 • Annen landbrukspolitikk
 • Lokale politiske saker
 • KSL i praksis
 • Klima, f.eks klimakalkulatorkurs
 • HMS, tema eller kurs
 • Mat-markedet, kjedemakt
 • Vann-kvalitet, vanndirektivet og lokale konsekvenser
 • Jordprøver og gjødselplan
 • Prissetting – odelstakster – praktisering av konsesjonslov – leiejordproblematikk
 • Grunneierrettigheter
 • Økologisk jordbruk
 • Nye bygg i landbruket, befaring
 • Bonden som byggherre
 • Bonden som bedriftsleder
 • Bonden som arbeidsgiver
 • Samarbeidsformer i landbruket
 • Tilleggsnæringer
 • Inn på tunet
 • Gårdsvarmeanlegg, bioenergi
 • Data, smart-telefoner og sosiale medier
 • Kjøring på vei – maskiner i trafikken
 • Forsikring
 • Arbeidstilsynet
 • Internasjonalt landbruk – Malawi
 • Investeringer og kapital
 • Arealpolitikk og jordvern
 • Markvandring i åker eller eng
 • Stell av beiter
 • Bruk av husdyrgjødsel
 •  Nytt fra Landbruksrådgivinga
 • Nytt fra Landbrukskontoret
 • Nytt fra regnskapskontoret
 • Nytt fra Innovasjon Norge
 • Våronnmøte
 • Medlemsverving ”Tørre å spørre”
 • Medlemsfordeler i Bondelaget
 • Slik driver jeg - bønder forteller
 • Landbruksquiz
 • Historisk kvarter
 • Bondetrim
 • Plast- og/eller metallinnsamling
 • Kurs
 • Fellesreise til messer eller arrangementer
 • Turorientering til gårder i bygda, kaffe og vafler underveis og grillmat til slutt
 • Jurklutkasting, melkespannholding m.m.
 • Damenes aften