September:

 • Oppstart lokallagsarbeidet
 • Forberede årsmøtet som skal avholdes innen 1. november
 • Igangsette valgnemnda
 • Sette av dato og invitere innledere fra fylkesstyret, evt andre
 • Kasserer avslutter regnskapet og kontakter revisor
 • Produsere årsmøtepapirer
 • Invitasjon til alle medlemmer minst 14 dager før årsmøtet

Oktober – desember

 • Gjennomføre årsmøtet
 • Vedta en arbeidsplan som er så konkret som mulig, helst med datoer
 • Diskutere rett aktivitetsnivå for laget, se ”Lokallagsarbeid – aktivitetsnivå” for tips
 • Avtal tid og sted for første styremøte på årsmøtet
 • Ved lederskifte meldes dette til fylkeskontoret umiddelbart
 • Oppstart av nytt styre
 • Konstituering av styret, se ”Lokallagsarbeid – styret”
 • Skjemaet ”Melding etter årsmøte i lokallaget” sendes fylkeskontoret
 • Opplæring av nye styremedlemmer (enten i lokallaget eller i regi av fylkeslaget)
 • Høst og vinter er tid for studiearbeid, kurs og temamøter. Studiemateriell som bl.a. danner grunnlag for høringsarbeidet foran jordbruksforhandlingene blir sendt ut hver høst.
 • Ledermøte i fylkeslaget gjennomføres i september – november. Her er det viktig at alle lokallag er representert
 • Verveaktiviteter planlegges og gjennomføres. Husk plan for oppfølging av nye medlemmer.

Januar – mars

 • Gjennomføring av lokale aktiviteter
 • Uttale før forhandlingene sendes fylkeskontoret til fastsatt frist i fylket (ca 1. mars)
 • Gjennomgående utadrettede aktiviteter før jordbruksforhandlingene – informasjon om årets aktiviteter kommer fra fylkeslaget og Norges Bondelag
 • Avgjørelse om lokallaget skal arrangere Åpen Gård
 • Årsmøte i fylkeslaget – forbered lokallagets deltakelse.

April – september

 • Eventuell planlegging av Åpen Gård
 • Jordbruksforhandlingene – følg med på informasjon fra fylkeslaget og Norges Bondelag Aksjonsberedskap
 • Årsmøte i Norges Bondelag i juni – følg med på nett
 • Gjennomføring av Åpen Gård i august

I tillegg kommer lokale saker som arealspørsmål, forvaltning (SMIL-midler m.m) og sosiale tiltak. Fylkeslagene arrangerer også ulike møter, som regionmøter, distriktsmøter eller kurs.