Årshjul i lokallaget

 • Tips en venn om denne siden

Her er en sjekkliste for arbeidet i lokallaget gjennom året.

 

September:

 • Oppstart lokallagsarbeidet
 • Forberede årsmøtet som skal avholdes innen 1. november
 • Igangsette valgnemnda
 • Sette av dato og invitere innledere fra fylkesstyret, evt andre
 • Kasserer avslutter regnskapet og kontakter revisor
 • Produsere årsmøtepapirer
 • Invitasjon til alle medlemmer minst 14 dager før årsmøtet

Oktober – desember

 • Gjennomføre årsmøtet
 • Vedta en arbeidsplan som er så konkret som mulig, helst med datoer
 • Diskutere rett aktivitetsnivå for laget, se ”Lokallagsarbeid – aktivitetsnivå” for tips
 • Avtal tid og sted for første styremøte på årsmøtet
 • Ved lederskifte meldes dette til fylkeskontoret umiddelbart
 • Oppstart av nytt styre
 • Konstituering av styret, se ”Lokallagsarbeid – styret”
 • Skjemaet ”Melding etter årsmøte i lokallaget” sendes fylkeskontoret
 • Opplæring av nye styremedlemmer (enten i lokallaget eller i regi av fylkeslaget)
 • Høst og vinter er tid for studiearbeid, kurs og temamøter. Studiemateriell som bl.a. danner grunnlag for høringsarbeidet foran jordbruksforhandlingene blir sendt ut hver høst.
 • Ledermøte i fylkeslaget gjennomføres i september – november. Her er det viktig at alle lokallag er representert
 • Verveaktiviteter planlegges og gjennomføres. Husk plan for oppfølging av nye medlemmer.

Januar – mars

 • Gjennomføring av lokale aktiviteter
 • Uttale før forhandlingene sendes fylkeskontoret til fastsatt frist i fylket (ca 1. mars)
 • Gjennomgående utadrettede aktiviteter før jordbruksforhandlingene – informasjon om årets aktiviteter kommer fra fylkeslaget og Norges Bondelag
 • Avgjørelse om lokallaget skal arrangere Åpen Gård
 • Årsmøte i fylkeslaget – forbered lokallagets deltakelse.

April – september

 • Eventuell planlegging av Åpen Gård
 • Jordbruksforhandlingene – følg med på informasjon fra fylkeslaget og Norges Bondelag Aksjonsberedskap
 • Årsmøte i Norges Bondelag i juni – følg med på nett
 • Gjennomføring av Åpen Gård i august

I tillegg kommer lokale saker som arealspørsmål, forvaltning (SMIL-midler m.m) og sosiale tiltak. Fylkeslagene arrangerer også ulike møter, som regionmøter, distriktsmøter eller kurs.

Lokallagsarbeid - styret

Norges Bondelags ca 63.000 medlemmer er fordelt på 520 lokallag med ca 2.750 tillitsvalgte, noe som utgjør et organisasjonsapparat mange misunner oss. Vi er mange og er godt organisert!

Lokallagsarbeid – Valgnemnda

Valgnemnda har en viktig oppgave i lokallaget ved å finne fram til gode tillitsvalde i lokallaget. Gjennom sitt arbeid legger valgnemnda grunnen for et godt fungerende lokallag.

Kasserer/Økonomi

Denne siden innholder informasjon om kassererens oppgaver og eksempler til hjelp i økonomiarbeidet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere