Programmet for samlinga inneheldt mellom anna om kommunanes erfaringar og bruk av IPT som tenesteleverandør og ein dialog med representantar for Storitngets næringskomite om utvikling av IPT.

IPT i skulen blei fokusert gjennom ein presentasjon av skulerettleiaren som er utvikla og om moglegheitene for å ta IPT inn i dei ulike utdanningsløpa.

Grete Patil, NMBU og Anne Strøm Prestvik, NIBIO, presentere arbeidet i det store forskningsprosjektet Demensomsorg på gard.

Deltakarane fekk også ein gjennomgang av regelverket for transport ved IPT-tilbod, der ein nå har fått høve til å søkje om fritak frå kravet om transportløyve.

Presentasjonane som blei gitt på samlinga kan du laste opp på sida her