Bodil Sveen fra Løten og hennes ektefelle Torgunn Mosfjeld, fortalte om livet og hverdagen etter at Bodil fikk påvist demens i tidlig alder. Fra de første tegnene på at noe ikke stemte for Bodil, den nagende uroen om at det er noe alvorlig fatt og så rundene med lege og sjukehus som ga visshet om diagnosen.

Som en del av Løten kommunes oppfølging for innbyggere som rammes av demens, deltar Bodil Sveen på dagaktivitetstilbudet ved gården Lillehov. Det er et IPT-godkjent (Inn på tunet) aktivitetstilbud for yngre personer med demens, som kjøpes av kommunene Hamar, Stange og Løten og tilbys deres innbyggere. I en samtale med Ingunn Sigstad Moen som eier Lillehov og driver tilbudet, fortalte paret hva det betyr dem, hvordan aktivitetene og oppholdet der bidrar til å holde Bodils funksjonsnivå oppe og gjør hverdagen bedre for dem begge.

Seminar på Arendalsuka

Samtalen mellom Bodil, Torgunn og Ingunn var en del av programmet på seminaret arrangert i et samarbeid mellom IPT Norge SA, Statsforvalteren i Agder og Norges Bondelag. Temaet var å presentere mulighetene og erfaringene ved å utvikle denne type dagaktivitetstilbud på gårdsbruk i et samarbeid mellom kommune og gårdbruker, innenfor rammen av IPT.

Bildetekst: Innledere på IPT-seminaret på Arendalsuka

Fra v: Ingunn Sigstad Moen, Bodil Sveen, Torgunn Kjølberg Mosfjeld, Ingeborg Pedersen, Per Sverre Kvinlaug.      Helt t. h.:  Ole Magne Omdal, fra Statsforvalteren i Agder, en av arrangørene sammen med Norges Bondelag og IPT Norge SA

På seminaret blei det presentert funn og resultater fra det omfattende forskingsprosjektet om gårdsbasert demensomsorg som er ferdigstilt ved Universitetet på Ås. PhD i folkehelsevitenskap Ingeborg Pedersen, presenterte funnene og kunne konkludere med at dagaktivitetstilbud på gård fremmer fysisk aktivitet blant deltakerne og hjelper dem til å opprettholde fysisk funksjon og det å delta på daglige aktiviteter. Aktivitetene man kan gjøre på en gård og mulighetene til å være mye ute, er viktige ressurser en kan spille på når gården er arena for tilbudet.

Statsforvalter i Agder, Stein A. Ytterdahl pekte på alt det offentlige planer sier om å satse på demensomsorg og gi aktivitetstilbud for denne gruppa, ikke minst at tjenestene skal være tilpasset og hensynta individuelle behov hos brukeren. Her vil IPT kunne tilby mye av det som etterspørres.

Ordfører i Kvinesdal, Per Sverre Kvinlaug (KrF), fortalte om kommunens planlagte satsing på IPT, og hvordan man har gått fram for å skape god politisk forankring for å foreta slike tjenestekjøp. Han framhevet hvor viktig det er å vise de gode historiene om IPT for å skape den nødvendig politiske viljen til å satse på IPT i kommunene.

IPT-seminaret under årets Arendalsuke er det tredje i rekken arrangert av Bondelaget, IPT Norge SA og Statsforvalteren. Også denne gangen med god deltakelse, så langt det var mulig innenfor smittevernreglene.