Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag kom ikke til enighet om et felles krav inn i årets jordbruksoppgjør. Les mer i vår nettsak.