Det jobbes med kompliserte tema. Det er tøffe tak og vanskelige avveininger.