Det oppsummeres og gjøres vurderinger internt. Forhandlingene går nå over i neste fase.