Staten tilbyr bøndene 3,4 mrd kr. Les Bondelagets første reaksjoner.