Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag samlet på taket i Landbrukets Hus.