Jordbrukets forhandlingsutvalg varsla i ettermiddag at vi går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2019. Les mer her.