Ramme i årets jordbruksavtale: 1240 mill. kr. Gir 20.600 kr per årsverk i 2020, andre grupper får 20.000 kr.