Intense forhandlinger pågår. Størrelsen på ramma er hovedutfordringen.