Med utgangspunkt i helgens posisjonsgjennomgang holdes nå det første forhandlingsmøtet mellom jordbruket og staten. Tilstede er forhandlingslederne.