Norge har vært fri for storfetuberkulose i 60 år, med unntak av to tilfeller på 1980-tallet. I desember ble sykdommen påvist i en besetning i Rogaland og en kontaktbesetning i Vestland. Alle dyr på gården der smitten først ble påvist, har vært båndlagt siden november. Mattilsynet leder arbeidet med å bekjempe sjukdommen og følger opp gården og aktuelle kontaktbesetninger. De driver også sporingsarbeid for å forsøke å finne smittekilden. Bondelaget følger saken tett, og bistår berørte produsenter.

I forbindelse med smittesporingen følges personer som har hatt kontakt med kua nøye opp. Seks personer som ble prøvetatt har testet positivt for tuberkulose, melder FHI. De som har testet positivt følges opp lokalt i samarbeid med helsetjenesten etter standard rutiner ved tuberkulosesmitte.

I Norge har vi en grundig vurdering av hvert enkelt dyr som blir sendt til slakt og etter at dyr er slaktet, slik at kjøtt som selges i butikken er trygt å spise. Pasteurisert melk er trygg og drikke. 

I en slik situasjon er det viktig å minne om smittevern og å ha god hygiene i kontakt med dyr. Helsa til norske husdyr er god, og flere sykdommer som opptrer jevnlig i andre land, har vi fristatus for i Norge.