Kan bonden også bli syk eller føde barn?

  • Tips en venn om denne siden

Oddveig i opptog
Oddveig Gikling-Bjørnå er mangeårig styremedlem i Nortura og Norges Bondelag. Her fotografert sammen med Arne Magnus Aasen under opptoget for norsk landbruk våren 2017.

Tenk deg at du for eksempel plutselig blir alvorlig syk og ikke kan utføre jobben din. Hvilke utfordringer medfører det, tror du? spør Oddveig Gikling-Bjørnå.

Hvilke rettigheter har du og hvem kan hjelpe deg? Dette tenker de færreste av oss på til daglig og det er heldigvis ikke så ofte behovet er der.

Som selvstendig næringsdrivende blir sjekklista en god del lengre enn om du er fast ansatt i det private eller det offentlige. Er du i tillegg gårdbruker blir det ofte enda mer innviklet. Ansatte trenger ofte bare å gå til fastlegen sin og få en sykemelding som så automatisk sendes til arbeidsgiveren. Så kommer sykepengene til vanlig tid og man er inne i «rullene». Selvstendig næringsdrivende må fylle ut en hel masse skjema og sende inn manuelt og håpe på at det ble korrekt og at saksbehandlingen ikke tar alt for lang tid. Få av oss er så drevne på dette at vi vet akkurat hva som skal gjøres, så det blir litt på lykke og fromme og dessverre ikke mange å spørre om råd.

Velferdsordninger en viktig del av jordbruksoppgjøret

Når vi snart går inn i årets jordbruksforhandlinger, kommer det meste til å handle om hvordan midlene blir fordelt mellom de ulike gårdsbrukene, de ulike produksjonene og de ulike delene av landet. Det er selvfølgelig viktig. Men det som ofte blir glemt, er at velferdsordninger for bonden også er en del av jordbruksavtalen. Velferdsordninger som sikrer bonden ved sykdom og svangerskap, og som gjør det mulig å ta ferie. Og som det er mulig både for bonden og byråkratiet å forstå.

 Og at velferdsordningene er viktige kan det ikke herske mye tvil om. Det er sikkerhetsnettet vårt. Uten velfungerende velferdsordninger vil det være risikosport å bli gravid eller alvorlig syk som bonde. Utgiftene til avløser renner ut hver måned og da er det kjempeviktig at sykepengene kommer i tide. Mange har også tøff gjeldsbelastning og presset likviditet i tillegg, og da kan man ikke forskuttere avløser i mange måneder, det har man ikke råd til. Og da er det kjedelig viss grunnen er at NAV ikke greier å saksbehandle søknaden i tide fordi det mangler et skjema eller ett kryss.

 Uten velfungerende velferdsordninger vil det være risikosport å bli gravid eller alvorlig syk som bonde

Vanskelig møte med systemet

Jeg har selv vært alvorlig syk og opplevd hvor vanskelig systemet kan være. De første 16 dagene dekkes via jordbruksoppgjøret og utbetales av fylkesmannen etter anvisning av kommunen. Dette pleier å være kurant å få utbetalt og kommunene eller Landbrukstjenester har folk som kan dette og vil kunne være behjelpelig. Utfordringene pleier å starte når NAV kommer inn i bildet. Et byråkratisk system som dessverre kan for lite om landbruk og som det er vanskelig å få direkte kontakt med. De færreste vet at de har en «egen» saksbehandler på det lokale NAV-kontoret selv om det ofte er en annen saksbehandler som kanskje har akkurat din sak til behandling. En saksbehandler som kan sitte i en helt annen kommune.

For ikke bare er du blitt syk og kanskje må kjempe ditt livs kamp. Du skal i tillegg sørge for å ha folk hjemme på gården som kan ta seg av den daglige drifta. Har du husdyr snakker vi om minst to ganger daglig syv dager i uken. Dette må være en eller flere personer som du kan stole på og som kan faget. Ikke alle er så heldige å ha familie som kan gjøre dette, og dyktige avløsere vokser ikke på trær. Men dette går i de aller fleste tilfeller bra ved hjelp av familie, venner, naboer og avløsere. Kommunen og Landbrukstjenester kan ofte være gode støttespillere også her.

 For ikke bare er du blitt syk og kanskje må kjempe ditt livs kamp. Du skal i tillegg sørge for å ha folk hjemme på gården som kan ta seg av den daglige drifta.

Utfordringen er mangel på kunnskap

Men tilbake til NAV. Etter å ha vært åpen om min sykdom og kampen for sykepenger, fikk jeg tilbakemeldinger fra mange andre som hadde opplevd mye av det samme, dessverre. Og utfordringene gjelder ikke bare viss man blir alvorlig syk, men like gjerne ved svangerskap og fødsel. Utfordringen ligger hovedsakelig i kunnskap. Vi bønder må få tilgang til et lettfattelig system som sier noe om hvilken informasjon og dokumentasjon som er nødvendig i de ulike situasjonene. Da unngår vi unødvendige feil og forsinkelser i saksbehandlingen.  Men også NAV må bidra for at dette skal flyte bedre. De trenger å få bedre kjennskap til selvstendig næringsdrivende og de utfordringene som bønder har når de trenger bidrag fra velferdsordningene.

Man kan ikke forvente høye fødselstall når man har stor risiko for inntektstap i en fase av livet hvor man i tillegg ofte har investert mye i gård og grunn.

 Verden går framover, tross alt

Heldigvis går verden fremover. I 2000 da vi ventet vårt andre barn og akkurat hadde tatt over hjemgården min, var det ikke mulig å få svangerskapspenger som selvstendig næringsdrivende. Så når jeg da måtte ta det med ro i flere måneder før termin på grunn av fare for svangerskapsforgiftning fikk jeg ikke dekket ei krone. Dette er heldigvis kommet på plass siden da, i alle fall inntil 60% lønn, sist jeg sjekket. Dette bør selvsagt økes for å sikre rekruttering til næringa. Sikre at vi får flere kvinner inn i næringa og sikre at fødselstallene i Norge øker, som ifølge regjeringen ikke er høye nok. Man kan ikke forvente høye fødselstall når man har stor risiko for inntektstap i en fase av livet hvor man i tillegg ofte har investert mye i gård og grunn.

Skal vi sikre rekruttering til næringa, av begge kjønn må dagsatsene justeres opp for å harmonere med virkeligheten.

 Dagsatsen må også justeres så den harmonerer med det det virkelig koster å leie inn avløser 7,5 time pr. dag. Har du en avløser med noen års ansiennitet kommer du ofte til kort med dagens satser.

 Så konklusjonen er enkel: Skal vi sikre rekruttering til næringa, av begge kjønn må dagsatsene justeres opp for å harmonere med virkeligheten. Papirmølla må flyte bedre. Det må finnes gode systemer for å søke om sykepenger, svangerskapspenger, og fødselspenger. For bønder er som folk flest: de blir syke,får unger og ønsker å reise på ferie innimellom. 

Namdalseid Bondelag. Anette Liseter i midten

Jeg vil ikke bli den siste bonden i bygda

Ingen vil bli den siste bonden i bygda. Derfor må vi som bønder ta vare på hverandre, det kollegiale fellesskapet og landbrukspolitikken som gir rom for både de små og de store, skriver Anette Liseter i dette innlegget.

Ammeku

Et privilegium, men ingen hobby

Kalvinger på julaften, våronn i konfirmasjonstiden, og innhøsting hele høstjakta. Vi er der for deg og det er ingen plass vi heller vil være, men ikke gratis, skriver Johan Martin Tovslid om livet som bonde.

Vafler illustrasjonsbilde

Brunost, vafler og andre verdier

Det er ikke alle politikere som stiller opp for verdiene fra norsk jord. Ikke engang de politikerne som elsker brunost og vafler, skriver Lars Petter Bartnes.

Selmer Wathne

Landbrukets framtid

Helt fra jeg var liten har jeg visst en ting: jeg skal bli bonde, jeg skal overta gården hjemme.

Steffen Fjellestad

Ikkje store nok for regjeringa?

Er regjeringa sin framtidsbonde dei som kan vekse seg større og større, eller håpar dei at også unge som drøymer om eit gjennomsnittleg vestlandsgardsbruk finn vegen inn i landbruket?

Eirik Østebø

Ein ung bondes draum

Å vera bonde er ein livsstil, og eg håpar at mange ungdommar vil gå inn i denne livsstilen. Vil du hjelpe til med å få norsk mat på bordet?

Torstein B Klev

Jeg vil ta ansvar i framtida!

Hvis den eneste framtida regjeringen ser for bonden er å vokse seg større, ser det mørkt ut for maten og arbeidsplassene som det norske distriktslandbruket gir.

Erna Solberg på gårsbesøk

Ernas landbruk

Statsministeren har rett i én ting: Jevnt over går det rimelig godt i norsk landbruk. Men det er ikke bare på grunn av regjeringen, det er vel så mye på tross av regjeringen, skriver Tor Erik Leland.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere