LMD er viktig for norsk matproduksjon

  • Tips en venn om denne siden

Høyre og Frp sier i sin regjeringserklæring at de vil jobbe for høyest mulig selvforsyning og sikre landbruket lønnsomhet og forutsigbarhet. Disse måla har fått støtte fra landbruket, men ikke forslagene til virkemidler og reformer.

Norges Bondelag har invitert den nye regjeringen til en dialog om hvordan de overordna målene kan nås. Det er ikke til å stikke under en stol at regjeringsplattformen er et krevende utgangspunkt for å få dette til. Mange både i og utenfor næringa mener regjeringsplattformen i liten grad inviterer til å finne omforente løsninger.

Regjeringa Solberg vil ha en rekke reformer i landbrukspolitikken. Noen eksempler på dette er: forenkling av støttestrukturen, vridning av støtteordningene, gjennomgå produksjonsbegrensninger, gjøre landbruket mindre avhengig av overføringer og oppheve konsesjonsloven, boplikten, delingsforbudet og priskontroll. Norges Bondelag forutsetter at alle endringer som blir satt i verk, skjer etter en grundig faglig vurdering av konsekvensene opp mot de overordna målene. Vi forutsetter også at regjeringa legger stor vekt på dialog med næringa som har skoen på. Dette handler om levebrødet til 90.000 personer i næringskjeden. For bonden er gården både en næringsvei og boplass der det er lagt ned stor arbeidsinnsats og mye kapital.

Reformer må bygge på solid kunnskap. Departementene er regjeringas primære redskap for å skaffe dette til veie. For matproduksjon framover og alle de som er knyttet til næringa vil det være dramatisk om det blir gjennomført store reformer samtidig som departementets evne til leveranser svekkes. Et leveransedyktig Landbruks- og matdepartement og en statsråd som kan bringe nødvendig kunnskap inn i regjeringskollegiet, er avgjørende for å oppnå gode resultater av de varslede reformene.

Vi har store forventninger til at regjeringen ønsker et samarbeid med næringa. Regjeringserklæringen har gitt en krevende start, fortsettelsen har Solberg styringa på.

Les også artiklene:

 

 

0 Kommentarer

Det er ingen kommentarer

Legg til kommentar

Felter merket med fet skrift må fylles ut

Ikke rart bøndene mister troen på fremtiden

«Bønder mister troen på fremtiden» skrev Nationen 8. mai. Ja, det gjør vi jo selvfølgelig! Det hadde vel alle gjort når regjeringen legger opp til at målene i landbrukspolitikken ikke skal møtes og i tillegg legger frem tilbud gang på gang som knapt møter kostnadsveksten.

Invester i jordhelsen

På Berge Gård på Gvarv er korn- og ammekubonde Hellek Berge opptatt av de minste organismene som befinner seg under beina våre; mikroorganismene i jorda.

Melkebilen henter melk overalt i Norge.

Svaret ligger i melka

Stolte tradisjoner, høye ambisjoner og hardt arbeid har ført Norge til verdenstoppen i osteproduksjon. Uten melk i verdensklasse hadde ikke det vært mulig. 

EU-flagget

Skjebnetid for matmaktregulering i EU

- Dette er sjansen vi har til innføre ei EU-lov om uheldig handelspraksis i verdikjeden for mat. Slik konkluderte EU-parlamentarikar Paolo de Castro då han sist veke traff EU-bøndene og samvirka i COPA-COGECA.

Namdalseid Bondelag. Anette Liseter i midten

Jeg vil ikke bli den siste bonden i bygda

Ingen vil bli den siste bonden i bygda. Derfor må vi som bønder ta vare på hverandre, det kollegiale fellesskapet og landbrukspolitikken som gir rom for både de små og de store, skriver Anette Liseter i dette innlegget.

Ammeku

Et privilegium, men ingen hobby

Kalvinger på julaften, våronn i konfirmasjonstiden, og innhøsting hele høstjakta. Vi er der for deg og det er ingen plass vi heller vil være, men ikke gratis, skriver Johan Martin Tovslid om livet som bonde.

Vafler illustrasjonsbilde

Brunost, vafler og andre verdier

Det er ikke alle politikere som stiller opp for verdiene fra norsk jord. Ikke engang de politikerne som elsker brunost og vafler, skriver Lars Petter Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere