Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Fugleinfluensa i Rogaland- Trøndelag følger situasjonen

Trøndelag står for over 27 % av fjørfekjøttproduksjonen og 23% av eggproduksjonen i Norge og er således en stor fjørferegion. Vi følger derfor smittesituasjonen i Rogaland.

Fagseminar om gjødselgass og gjødselhåndtering

Her finner du opptak fra fagseminaret bondelaget hadde i samarbeid med Mattilsynet region midt, Norsk Landbruksrådgivning og Stiftelsen Norsk Mat

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere