Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Avtale om kostnadskompensasjon for jordbruket

Enighet om kompensasjon for kraftig økte kostnader til jordbruket på 754 millioner kroner. – Et viktig resultat for norsk matproduksjon, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Møte om gåsejakt og hvordan organisere grunneierlag

Alle jegere, forvaltere og grunneiere på Innherred, inviteres til møte om gåsejakt og hvordan organisere grunneierlag på Mære landbruksskole, 26.oktober klokka 1800.

Økte inntekter og framtidstro

- Politikerne har lyttet til oss, den nye regjeringsplattformen gir oss trua på en viktig og nødvendig snuoperasjon for norsk landbruk, sier fylkesleder i Trøndelag Bondelag, Kari Åker.

Trønderne tar grep for å forebygge gjødselgassulykker i landbruket

I samarbeid med Mattilsynet region midt, Norsk Landbruksrådgivning og Stiftelsen Norsk Mat arrangerer bondelaget i Trøndelag digitalt fagseminar om gjødselhåndtering og gjødselgass 3. november kl 10 - 12.

Klima og bærekraft i landbruket

Er matproduksjonen virkelig syndebukken i klimaendringene og hva betyr egentlig bærekraft? Styremedlemmene Petter Harald Kimo og Tove Schult har skrevet en kronikk om temaene.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere