Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Saueskabbmidd på småfe

Det er nødvendig med en skjerpet aktsomhet knyttet til kjøp, salg og forflytninger av geiter om vi skal hindre at sykdommen etablerer seg i norsk sauehold og for å forhindre videre smitte i geitemiljøet.

Kirsten Indgjerd æresmedlem i Norges Bondelag

Kirsten Indgjerd Værdal fra Inderøy og Trøndelag ble på årsmøtet i Norges Bondelag i dag utnevnt til æresmedlem i organisasjonen, sammen med Bjarne Undheim fra Rogaland og Bjørn Iversen fra Innlandet. Norges Bondelags årsmøte kan vedta å gi æresbevisningen til særskilt innsats som tillitsvalgt.

Trøndergjengen på årsmøte i Norges Bondelag

"Trøndelagsbenken" er samlet på Jægtvollen i Inderøy i det koronatilpassede årsmøtet til Norges Bondelag. Stemninga er god og folk er glade for å få være i lag.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere