Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Grønn utdanning er for framtidas helter!

Kjenner du noen som brenner for dyr, natur, mat og miljø? Se hit! Grønn næring har et enormt kompetansebehov i framtidas bio- og sirkulærøkonomi!

Årsmøte i Trøndelag Bondelag 2021

Trøndelag Bondelag har den glede å invitere dere til årsmøte, som i år blir gjennomført Digitalt.

Rein på innmark innenfor reinbeiteområde

Store deler av Trøndelag ligger innenfor det samiske reinbeiteområdet, og tidvis kommer rein inn på dyrkamarka. Dette inngår ikke som en del av reinbeite, og reineierne bør derfor varsles.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere