Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Her kommer Bybonden i Trondheim og Trøndelag!

I starten av 2022 skal vi få på plass en prosjektleder i forprosjektet for Bybonden i Trondheim og Trøndelag. Prosjektlederen skal jobbe på Trondheimskontoret til bondelaget, og vi gleder oss til å komme i gang. Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim kommune har gitt tilsagn om tilskudd slik at vi kan få dette til.

Bli sett i mørket - også med traktor og redskap

Vår fylkesleder, Kari Åker, får henvendelser fra bilister om at det enkelte ganger er vanskelig å se at det er en traktor på veien. Kari oppfordrer til å ta en ekstra sjekk på om alle nødvendige lys fungerer og vises før du kjører i vei.

Våre samarbeidspartnere