Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Viktig med oppdatert smittevernplan - fugleinfluensa i landet

Trøndelag Bondelag har i dag vært i informasjonsmøte hos Mattilsynet sammen med aktører i fjørfebransjen og beredskapsorganisasjoner. Oppfordringa er klar: Dyreeier må ha oppdaterte smittevernplaner.

Grønn glede?

Vi skal ta grønnere valg overalt, bruke grønn energi, spise mer grønt, sørge for grønn økonomi – men hva innebærer alt dette?

NLR Trøndelag arrangerer FAGUKE

Delta på NLR sin FAGUKE og få kompetanse til å bli en enda bedre bonde!

Et stort steg i riktig retning

Styret i Norges Bondelag har lagt fram forslag til endringer i kvoteordninga på melk.

Vi skal ta klimaomstilling i jordbruket, men hvor er regjeringen?

Regjeringen la i dag fram klimameldingen. – Vi hadde håpet at regjeringa delte våre ambisjoner for et klimavennlig landbruk, for vi er klar til å gjøre jobben, sier fylkesleder Kari Åker i Trøndelag Bondelag, men da hadde vi forventet økonomiske virkemidler for å kunne lykkes.

Det må felles mer hjort!

Resultatet av forprosjektet "Beiteskader fra hjort på eng i kommunene Heim, Hitra og Frøya" er tydelig: uttaket må økes.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere