Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Fra august jobber bonden gratis!

Kravet i jordbruksforhandlingene bygger på en demokratisk prosess gjennom innspill fra lokallagene i Norges Bondelag. Tetting av inntektsgapet vil bli avgjørende for framtidig norsk matproduksjon.

Nabokampen – hvem verver flest

Verveutvalget i Trøndelag Bondelag kjører i gang Nabokampen, en konkurranse mellom nabolag. Hvem klarer å verve flest i nabolaget?

Landbruket sakker akterut inntektsmessig

Nye tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser en økonomisk bedring for landbruket generelt i 2020. Ser vi imidlertid på regnskapstallene over de siste 5 år, fra 2016 til 2020, er økningen i snitt på bare kr. 6.000 pr. år. Dette betyr at landbruket fortsatt er langt fra målet om en tetting av inntektsgapet til øvrige lønnsmottakere.

Bærekraftstrategien- viser veien inn i en ny grønn æra

Denne uka lanserte Bondelaget sin Bærekraftstrategi. Strategien peker på hvordan norsk matproduksjon skal bli enda mer bærekraftig fram mot 2030 og har høstet gode tilbakemeldinger fra både fagfolk, politikere og en statsråd.

Trønderske politikere – kom på banen nå!

Norsk og trøndersk landbruk er IKKE et forhandlingskort, vi har ingen bønder å miste.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere