Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Gårdbrukere på datakurs i Midtre-Gauldal

Det er besparelser i tid å hente på bruk av pc som administrativt verktøy og kommunikasjonsmiddel. I Midtre-Gauldal er det i vinter gjennomført to fullbooka kurs i regi av Gauldal Ressurs og bondelagene i kommunen. Det ble bevilget VOX-midler til kursene, og nå er det bevilget midler til å gjennomføre enda et kurs til høsten, melder Frank Røym fra Soknedal.

From gentlemen to half gentlemen

18. oktober besøkte 41 sørtrønderske bønder storfekjøttprodusent John Bell i England. Dette var et av gårdsbesøkene som sto på programmet i forbindelse med studieturen Sør-Trøndelag Bondelag arrangerte i 2012. Her får dere en liten smakebit på rapporten fra turen

Bondevenner i Skaun kommune

Skaun Bondelag tok turen til Rådhuset 21. mars og utnevnte ordføreren, rådmannen og landbruksforvaltninga til Bondevenner. Og benyttet samtidig anledningen til å informere om hva som skjer i bondelaget lokalt og sentralt.

Jordvern står politiske bondevenner for i Trondheim

I forbindelse med behandling av kommuneplanens arealdel 2012-2024 i Trondheim bystyre, torsdag 21. mars, ble 5 av de politiske partiene utnevnt til BONDEVENN av bondelagene i Trondheim.

Årsmøtet utnevnte Landbruksdirektøren til BONDEVENN

Sør-Trøndelag Bondelag åpnet Bondevenn-kampanjen med å utnevne Landbruksdirektør Tore Bjørkli som Bondevenn. Landbruksdirektøren var invitert til Årsmøtet 14. mars for å si noe om hvor og hvordan økt trøndersk matproduksjon kan skje. Landbruksdirektøren fikk Bondevenn-utmerkelsen for det gode arbeidet han gjør for næringa og måten han formidler stolthet til bonden og næringa på.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere