Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Avkortinger i rovdyrerstatninger

Styremedlem i Sør-Trøndelag Bondelag, Frank Røym, har mottatt henvendelser fra flere medlemmer i Oppdal og Rennebu vedrørende erstatningsoppgjørene de nettopp har fått for småfe tapt til fredet rovvilt.

Når stormen har herjet

Mange bønder og andre har denne førjulsvinteren flere ganger opplevd at stormene har herjet. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap så raskt som mulig når du oppdager en skade, er rådet fra Pål Rune Eklo i Gjensidige Forsikring.

Arealplan Trondheim

Avgjørelsen om over 1000 dekar god matjord skal bygges ned i Trondheim ligger nå hos kommunalminister Jan Tore Sanner i KRD. Fylkesleder Lars Morten Rosmo har sendt brev til statsråden med oppfordring om å avslå søknaden om omdisponering under henvisning til forslaget fra Venstre i Stortinget om først å utarbeide en nasjonal jordvernstrategi. Rosmo skriver følgende til statsråden:

God inntektsutvikling i 2012

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) sendte onsdag ut en pressemelding om ei stor inntektsøkning i 2012 på over 60.000 kr for trønderske bønder. - Inntektsutviklingen er positiv men gir et noe feil bilde over den langsiktige utviklingen - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar - det riktige bildet er at bondeinntekten har økt med 80.000 kr de siste 5 år, eller i gjennomsnitt ca. 16.000 kr pr år.

Landbrukets Kulturlandskapspris 2013

Årets kulturlandsskapspris går til gårdsbruket Nord Solem i Soknedal, og landbruksdirektør Tore Bjørkli deler ut prisen i ettermiddag i forbindelse med kommunestyremøtet i Midtre-Gauldal.

Sammenslåing av Rissa og Stadsbygd Bondelag

Det arrangeres stiftelsesmøte for sammenslåing av Rissa bondelag og Stadsbygd bondelag på Rissa hotell den 16/12-2013 kl. 19.30. Se saklisten nedenfor.

Snøscooter-anarki

-Forsøksordningen som regjeringen ønsker å gjennomføre der alle kommuner som søker om det får lov til å delta, åpner for det glade anarki - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar - forsøksordningen kan blant annet overkjøre grunneiere og skogeiere som ikke ønsker snøscootertrafikk over sin eiendom -

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere