Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Balansert og jordnært bondekrav

Nå har politikerne mulighet til å vise vilje til å oppfylle sine egne ambisjoner om økt matproduksjon. Jordbrukets krav er i år på 1,97 milliarder kroner.

Avtale eller regjeringskrise!

Årets krav fra jordbruksorganisasjonene er svært moderat, og inneholder nødvendige tiltak for å kunne øke produksjonen av norsk mat. Dette er et krav der vi ikke kan gi mye for å få til en avtale. Norske bønder ligger inntektsmessig langt etter andre yrkesgrupper i samfunnet. Dette er en situasjon som ikke vil fortsette. Enten får vi inntektsmuligheter på linje med andre, eller norsk matproduksjon vil bli betydelig redusert. Dette sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, i en pressemelding.

Pelsdyrnæringa må overleve

Fylkesleder Lars Morten Rosmo er rimelig klar etter vedtaket på landsmøtet i Arbeiderpartiet, der flertallet foreslår en styrt avvikling av pelsdyrnæringa - Jeg registrerer at det er stor dissens i Arbeiderpartiet i denne saken - sier Rosmo - og jeg setter stor pris på den jobben som trønderske representanter har gjort på landsmøtet for å forsvare ei utsatt næring -

Lav timeinntekt i jordbruket

Tallene fra Budsjettnemnda for Jordbruket (BFJ) viser at det forsatt er svært lave inntekter i jordbruket. Gjennonsnittlig timeinntekt inklusive verdi av leid arbeid og egenkapital var 127 kr pr time siste regnskapsår (2011) og er forventet å stige til ca. 140 kr pr time i 2013, ca halvparten av en vanlig timelønn i Norge.

Matpakkeproduksjon til aksjonsdagen!

Fikk du en av de gode, saftige brødskivene av oss onsdag 10. april? De ble laget på Camphill Rotvoll. Vi hadde det kult, sier leder for bakeriet der ute, Anna Linde.

Vellykket matpakke-kampanje på Torvet i Trondheim 10. april

Ja til norsk matproduksjon! var hovedbudskapet vårt på denne felles kampanjedagen for hele landet. 500 matpakker, skolemelk og knaskerøtter merket "Kjærlighet til norsk mat" ble delt ut til publikum og inviterte bondevenner. Også Olav Tryggvason ble utnevnt til bondevenn fordi han grunnla Trondheim der det nå bor mye folk. Og folk må ha mat.

Nye Bondevenner utnevnt

Sør-Trøndelag Bondelag hadde møte med SV i ettermiddag, der stortingsrepresentant Snorre Valen og vararepresentant til Stortinget Aud Herbjørg Kvalvik ble utnevnt til Bondevenner at styret i Sør-Trøndelag Bondelag. - Både Snorre og Aud har gjort en innstats for landbruket på her sine områder - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo - Aud har gjort seg særlig bemerket for sin innsats for jordvernet i sin hjemkommune, Melhus. Snorre Valen er vår kanal i SV inn mot Stortinget og regjering og er alltif villig til å ta imot innspill fra oss. -

Det er 11 melkeroboter i Orkdal nå!

Dette melder leder i Orkdal Bondelag, Lars Ole Bjørnbet. Samtidig melder han at melkeproduksjonen i kommunen synker og det er ikke fullt så gledelig. Det samme gjelder produksjonen av korn og gris. Men vi har hatt møte med politikerne i kommunen der vi fikk markert hvor betydningsfulle bøndene er sammen med landbruksrelatert industri og matbutikker.

Mange bondevenner i Hemne

Hemne Bondelag var onsdag 3. april rundt om for å utnevne Bondevenner. Ordfører Ståle Vaag, Felleskjøpet og jordbrukssjefen har fått tildelt tittelen, melder Knut Johan Singstad fra Hemne Bondelag.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere