Det er satt mål om 30% økt matproduksjon i Trøndelag etter at Stortingsmelding nr 9 ble vedtatt. Landsmålet er 20% økt matproduksjon i løpet av de neste 20 årene. Det betyr at vi må gi gass.

Avlingsmendge er vesentlig for å vurdere muligheter for økt matproduksjon.

Selvforsyningsgraden er nærmere 40% når vi tar med import av kraftfôr. Beitefylket Sør-Trøndelag har også blitt fjørfefylke.

 

Hvis vi skal nå målet om 1,5% årlig økning i matproduksjonen, fordrer det behov for mer areal til matproduksjon. Hvis egne ressurser (altså ingen import) trengs 6100 dekar årlig. Ved 50% egne ressurser (og 50% import) er behovet 4100 dekar årlig. Men hvor finner en dyrbar jord i Sør-Trøndelag? Statens Kartverk er i gang med revidering. Mest dyrkbar jord befinner seg på Røros! Men her er det vanskelig å dyrke korn! I revideringen settes grensen ved 200 moh. I Trondheim er dyrkbart areal 368 dekar, mindre enn Rotvoll!

Kapp ikke av greina vi sitter på - ta vare på dyrkajorda vi har! var Bjørklis klare oppfordring.

Tyngda i verdiskapninga i Trøndelag er i melk, men verdiskapninga går ned på grunn av kostnadsøkningene. Trønderbonden er mangfoldig. Naturgrunnlaget er forskjellig. Fram med brystkassa - vær stolt av å være bonde. Vis profesjonalitet. Samarbeid. God kompetanse er viktig.

Hovedgrunnen til at vi kan nå 20% og 30% er dere - den humane/menneskelige kapitalen: "Karen er viktigare enn garden" avsluttet Landbruksdirektøren sitt innlegg.