Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Enormt behov for rekruttering til grønn utdanning - Trøndelag setter rekruttering på dagsorden!

Prosjektene Kompetanseløft Trøndersk landbruk og Velg skog Trøndelag har gått sammen om å arrangere fagdager som skal sette søkelys på mulighetene ved grønn utdanning. De fremmøtte til fagdagen fikk et innblikk i næringas behov, og mulighetene ved å velge grønn utdanning fra interesseorganisasjonene i landbruket.

Kompetansebygging avgjørende for fremtidens bønder

Hvordan får vi tak i de beste hodene til å jobbe i landbruket, hvordan ruster vi oss mot konkurrerende rådgivning fra utlandet, hvordan sikrer vi rekruttering til de ulike stillingene vi har behov for i landbruket i fremtiden?

Lansering av tipshefte om lokal aktivitet for å nå økt matproduksjon

Møteplasser og erfaringsutveksling – viktig for samhold og aktivitet og økt matproduksjon. Vi skal ikke undervurdere viktigheten med sosiale møteplasser for landbruksnæringa. Kompetanseløft Trøndersk landbruks lanserer nå et tipshefte som skal være til inspirasjon for lokal aktivitet.

Første Kompetansekafe i Sør Trøndelag arrangeres 8.november

8. november er det duket for ny kopmetansekafe. Den første i rekken i Sør-Trøndelag. Sted for dagen er Skjetlein grønt kompetansesenter. Kl. 10-12.00. obs: påmelding: arve.lian@stfk.no Vel møtt!

Bygdadagen i Soknedal er fortsatt stor

Årets Bygdadag trakk godt over 1000 mennesker og er den absolutt største handelsdagen i Soknedal i året. Bygdadagen er en videreutvikling av "Saueutstillinga i Soknedal" som ble dratt i gang i 1934. Bondelaget og sau- og geit trekker i trådene med god hjelp fra den lokale handelsstand.

En gammeldags landbrukspolitikk som verden ellers forlater

- Vi får ei mørkeblå regjering med en politikk som motarbeider målet om økt matproduksjon på norske ressurser og økte inntektsmuligheter i matproduksjonen - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar til regjeringserklæringen som den blå-blå regjeringen kom med i kveld.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere