Senterpartiet, Pensjonistpartiet, Kristelig folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt er med sine 8 representanter i bystyret de eneste som tar hensyn til jordvernet ved behandling av arealplanen.  Dersom vi i Norge skal oppfylle regjeringens målsetting om økt matproduksjon i årene framover, har vi ikke råd til å bygge ned den beste matjorda vi har.  Heldigvis har noen av de politiske partiene tatt hensynet til jordvernet på alvor, og disse ble derfor utnevnt til BONDEVENNER. 

 

Overrekkelsen av BONDEVENN-diplom og t-skjorter foregikk i forkant av bystyremøtet.  De politikerne som var til stede under overrekkelsen var fra venstre på bildet Geirmund Lykke, KrF, Hilde Opoku, MDG, Marte Løvik, SP og Lillian Dalager Bromseth, PP.

Dessverre er de andre partiene med på å omregulere så mye dyrkamark at Trondheim kan bli landets "versting" når det gjelder nedbygging av dyrkajord. Etter at meglingen med Fylkesmannen ikk førte fram, går nå saken videre til behandling i Miljørverndepartementet.

Byneset Bondelag, Strinda Landbrukslag og Leinstran og Tiller Landbrukslag stor for utdelingen.

 

Tekst og bilde, Sissel Langørgen, Byneset Bondelag.